TYNAARLO – Stichting Baasis, de organisatie voor het openbaar primair onderwijs in Haren en Tynaarlo heeft na al eerder een nieuwe directeur-bestuurder te hebben benoemd ook een voordracht opgesteld voor een nieuwe Raad van Toezicht. De vervanging van het oude bestuursmodel moet zowel het bestuur, het toezicht als de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. De formele benoeming van de nieuwe Raad van Toezicht zal plaatsvinden in de raadsvergadering van beide gemeenten in september, zodat per 1 oktober a.s. de nieuwe RvT aan de slag kan. De te benoemen RvT bestaat uit de dames Janneke Nijboer, Herma van Boetzelaer-Wormgoor en de heren Jan Wibier, Freek Kroon en Cor de Ruiter. De heer Wibier zal het voorzitterschap op zich nemen. Sinds 1 mei is Wietse Blink actief als directeur-bestuurder van de Stichting.