"Zuidlaren moet een aantrekkelijk dorp blijven"

ZUIDLAREN – Stichting Brinkbelangen is niet tegen plannen van de gemeente om het centrum te ontwikkelen.  Maar de stichting wil de aloude Brink, met cultuur-historische waarde- intact laten. Die wens werd meermalen uitgesproken door de inwoners.

"Maar de bevolking is nooit ergens bij betrokken geweest", vertelt Lies de Klerk, secretaris van de stichting, op een toepasselijke locatie: het Brinkhotel. "En als iemand gebruik maakt van het dorp zijn het wel de bewoners". De Brink is eeuwenoud. Vroeger liepen er schapen.  "Het is nu al jaren een ontmoetingsplek. Kenmerk van een brink is dat het door het hele dorp gebruikt wordt. Nou, Zuidlaren maakt er goed gebruik van. Brinkbelangen is opgericht omdat de gemeente plannen had om de brink te veranderen.  Andere typen bomen en parkeren in vakken. Het informele karakter zou verloren gaan.  Het aardige van een Drentse brink is juist dat het niet zo geregeld is; niet zo strak bestraat.  De Drentse veldkeien; het is de charme en het unieke van een brink. We hadden de stichting net opgericht en toen kwam de gemeente met het ambitieuze plan voor het hele centrum. Daar zijn we van geschrokken. Het plan hield in: hoogbouw, heel veel winkels erbij en ook massale woningbouw. Dat is dodelijk voor een dorp. Kijk maar naar soortgelijke projecten in Roden en Gieten. Het gevolg daarvan: leegstand. We hebben met succes bewaar gemaakt tegen de plannen. Het zogenaamde ‘Stedebouwkundig kader voor het Centrum van Zuidlaren’ werd afgewezen. Daarom is er nu een pleidooi voor een goed plan. Een plan met kwaliteit, dat ruimtelijk moet passen in het beschermd dorpsgezicht. Kleinschalige bebouwing, groen en open ruimten. Nogmaals, we zijn niet tegen ontwikkeling, maar zijn beducht voor leegstand en verpaupering. Zo was berekend om tweehonderd appartementen te bouwen. Dat is veel te veel.  Het college wilde niets weten van een herzien plan- er zaten ook goede punten aan het project-, maar meerdere raadsfracties blijken er toch wel achter te staan. Veel fracties uit de raad willen ook dat de bewoners een rol krijgen. Maar die rol is door het college nog niet ingevuld. De bevolking moet zo vroeg mogelijk in het proces betrokken worden, anders liggen de tekeningen al klaar".  Om de wensen van de stichting kracht bij te zetten werd gevraagd om een gesprek met de betrokken wethouders, Assies en  Kosmeijer. "We hebben al eerder met elkaar aan tafel gezeten, maar na de zomer gebeurde er niks meer. We hebben toen de raadsleden attent gemaakt op die ‘stilte’. Daarop volgde de uitnodiging voor een gesprek. De Raad vindt het wel belangrijk dat het dorp betrokken is". Brinkbelangen erkent dat er iets moet gebeuren. "Kijk, door de verplaatsing van garage Roelfsema naar industrieterrein Vriezerbrug is er een lelijke plek in het dorp ontstaan. Daar moet iets nieuws komen wat past. Ook het Prins Bernardhoeve terrein, met enkele lege hallen, vergt een goed plan. Op de ING-Blokker-locatie zou in de eerste plannen een aaneengesloten hoog pand komen. Dat vinden wij niet passen in een dorp; daar zijn steden voor. Eerst waren er losse plannen, de Raad zette het gehele project aan de kant en nu zijn er weer losse plannen. Wij willen een goed totaalplaatje". De stichting wordt gesteund door een groot deel van de inwoners.  " Bij de raadsbehandeling van het Centrumplan zijn 1500 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester. Daaronder ook mensen van buiten het dorp en zelfs  eentje uit de Verenigde Staten.  Dat moet wel een nazaat van Berend Botje zijn heb ik gekscherend gezegd. Waar het om gaat is: ook bezoekers vinden het belangrijk  dat Zuidlaren zo mooi blijft". 

Afgelopen maandag vond er het overleg plaats met de demissionaire wethouders Kosmeijer en Assies. Het college heeft daarin nogmaals aangegeven niet achter een integraal plan te staan waar Brinkbelangen op hamert. "Maar wij worden wel vooraf betrokken bij de plannen, hoe die er ook uit komen te zien", stelt De Klerk verheugd.

Binkbelang zuidlaren