VRIES/ZUIDLAREN – Het college van B&W in de gemeente Tynaarlo heeft besloten om Stichting Recreatiebaden Tynaarlo de ruimte te geven om haar plannen uit te werken. Laatstgenoemde orgaan heeft onlangs een aanzet gegeven om de drie zwembaden Aqualaren, Lemferdinge en Leemdobben onder te brengen in één stichting. Het college waardeert het idee van de stichting en hoopt dat er een goed en gedegen plan uit voortkomt, wat de zwembadproblematiek een structurele oplossing kan bieden.

Wat betreft Aqualaren heeft de gemeente Tynaarlo in eerste instantie gekozen om een aanbestedingsronde uit te schrijven voor het bad. Dat leverde echter niet het gewenste resultaat op. “We ontvingen geen inschrijving tijdens de aanbestedingsronde”, blikt wethouder Martin Kremers terug. “In een eerder stadium hebben verschillende partijen interesse getoond in Aqualaren en na de sluiting van de aanbestedingstermijn heb ik deze partijen uitgenodigd voor een gesprek. Daaruit is helaas geen partner gevonden. De meeste investeerders vonden de exploitatieduur van tien jaar te kort. Dat komt met name omdat deze partijen wel moesten investeren, maar dat het in hun ogen niet in tien jaar viel terug te verdienen. De inkomsten waren niet in evenwicht met de kosten. Deze facetten zijn voor de partijen de reden geweest om zich terug te trekken.”

Na deze constatering besloot Kremers richting de desbetreffende partijen de vraag neer te leggen of ze eventueel bereid waren om alle zwembaden onder één beheer te schuiven en wat dat dan eventueel zou kunnen kosten. “Een aantal partijen hebben hierop gereageerd en het voorstel van Stichting Recreatiebaden Tynaarlo komt het meest bij ons idee in de buurt. Dat idee heb ik ook bij Leemdobben en Lemferdinge neergelegd en dat voorstel is toegelicht met de vraag: ‘Zijn jullie bereid mee te denken?’ Beiden hebben daar positief op gereageerd, met uiteraard hun mitsen en maren. Het is nu de bedoeling dat Stichting Recreatiebaden Tynaarlo een plan ontwikkelt waarbij er samen gekeken wordt naar wat er nu eigenlijk kan. We hebben hier nog drie zwembaden en laten we dan met z’n allen de schouders eronder zetten om dit ook voor de lange termijn te behouden. Allereerst moet de vraag gesteld worden of de business case klopt. Is het namelijk haalbare kaart? Als we dat voor elkaar krijgen, dan ben ik in ieder geval apetrots.”

Dat het voorstel uitgerekend bij ‘Aqualaren’ vandaan komt, is volgens Kremers niet zo gek. “De druk is bij hen het hoogst. De stichting denkt in 2017 een bedrag van 650.000 euro nodig te hebben, daar waar er nu meer dan 900.000 euro nodig is. Die besparing heb je overigens niet zomaar gerealiseerd, daar zul je naartoe moeten groeien.” De stichting denkt deze besparing met name uit de beheers- en personeelskosten te kunnen halen. Dat lijkt voor de cijfers in eerste instantie mooi, maar dat heeft ook een verlies van banen tot gevolg. “Ik kan me de zorg van het personeel daarom ook goed voorstellen. Ondanks het feit dat we geen werkgever zijn wil ik deze personeelsleden, die vaak al jarenlang in de zwembaden actief zijn, persoonlijk op de hoogte brengen. Vooropgesteld, we weten niet wat er exact staat te gebeuren, maar we willen ze in ieder geval informeren over de plannen en het voorstel van Stichting Recreatiebaden Tynaarlo.”

 

Martin Kremers