Kleine organisatie, groot effect, enorme dankbaarheid

ZUIDLAREN – In Zuidlaren zetelt een organisatie, Stichting Tendo, die zich inzet voor betere leefomstandigheden en toekomstperspectief in een lepradorp in Kenia. Tendo probeert geld bijeen te krijgen middels tal van acties. Binnenkort (12 mei) houdt Tendo voor de vierde keer een wandel/fietsdag. De opbrengst gaat naar een onderwijsproject.

Tendo is Swahilisch voor ‘actie’. En die naam past wel bij de kleine vrijwilligersclub uit Zuidlaren. Aan tafel: Leo Boon en Martin Haan, twee bestuursleden van de stichting die in 2008 is opgericht. "Onze zoon Albertjan deed ontwikkelingswerk voor straatjongens in Mombassa in Kenia", vertelt Martin Haan. "We zijn als gezin zelf ook in Kenia geweest. En dan niet voor de ‘witte stranden-vakantie’. We hebben ook ellende gezien. We kwamen via een plaatselijke maatschappelijk werker in contact met oudere leprapatiënten. Wat je ziet is pure armoede. Dat was reden om de stichting op te richten. We zijn momenteel bezig met het bouwen van een school. Die school staat in het dorp Msambweni, midden in de rimboe. Daar stond een ziekenhuis waar leprapatiënten behandeld konden worden, maar door geldgebrek is het ziekenhuis inmiddels gesloten. Maar de mensen die door de samenleving verstoten zijn zijn er blijven wonen. Vervolgens is er in het arme dorpje een lemen hutje neergezet waar de patiënten verzorgd worden. Want: lepra is nog steeds een actuele ziekte. Een sluimerende ziekte, die zich ineens openbaart in het lichaam. En dan is het vaak al te laat. In het dorp is een hele hechte gemeenschap gevormd en de ‘Action Ministry’ ontstaan. Dat is een plaatselijke stichting die zich inzet voor minderbedeelden in de samenleving. Wij ondersteunen deze organisatie. Zij kunnen een verzoek indienen en dan kijken wij van Tendo of we eraan kunnen voldoen. Wij helpen zelf niet mee; ze ontwikkelen alles zelf. Het gaat alleen om noodzakelijke zaken, die Tendo probeert te financieren. Tendo geeft niet klakkeloos geld; het verzoek wordt binnen de stichting goed bekeken. Er vindt achteraf altijd verantwoording plaats door Action Ministery. Want dat is wel eens de vraag die je krijgt: komt het geld wel goed terecht?. Het komt door een vertrouwenspersoon, Peter Ochiel, de oprichter van Action Ministry. Zoals gezegd: we zijn nu bezig om de school af te bouwen. Rabobank betaalt het sanitair en van de gemeente ontvangen we een kleine subsidie. We zijn actief binnen de gemeente voor wat betreft de millenniumdoeleinden (Zoals bekend is gemeente Tynaarlo millenniumgemeente. Tynaarlo ondersteunt tal van ontwikkelingsprojecten in de wereld). Er is onder meer bereikt dat de arme mensen in het dorp één maaltijd per dag krijgen. En wekelijks wondverzorging (heel belangrijk bij leprapatiënten) door professionele mensen. Onze zoon is net terug uit het gebied en is heel enthousiast. De ontwikkelingen zijn fantastisch. Mensen worden verzorgd, krijgen een maaltijd, de hutjes worden opgeknapt en kinderen krijgen onderwijs. Zo ontstaat er een mooi beeld. En die Kenianen zijn zo enthousiast, daar kunnen wij nog wat van leren. We zijn een kleine organisatie. Maar laatst kregen we een telefoontje van een volstrekt onbekende studentenorganisatie uit Amsterdam. Dankzij deze spontane actie kunnen vijftien kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat is werkelijk grandioos. Basisonderwijs is in Kenia gratis, maar een middelbare school kost geld en veel mensen kunnen dit niet betalen. Het mooie is dat wij de vorderingen op de voet kunnen volgen. Zo krijgen we kopieën van rapporten. Dat is ook het voordeel van een kleine organisatie. Je hebt te maken met korte lijnen. Het mogelijk volgende project is een tuinbouwproject. Naast verbouwen kan het ook gaan om verkoop van de producten. De achterliggende gedachte is ‘zelfredzaamheid’. Dat geeft de mensen ook zelfvertrouwen. Maar nogmaals: we overleggen eerst heel goed binnen de stichting. Zelfs voor de amputatie van een been van een oudere man moeten we eerst kijken of er geld voor is. Tendo heeft dan ook doorlopend acties om geld bijeen te krijgen. De traditionele kerstloterij bijvoorbeeld. En de onlangs de gehouden boekenmarkt. Daar zijn zes mensen dagen mee bezig geweest. Dat heeft 360 euro opgeleverd. Daar kun je toch weer een kleinschalig project mee opzetten. Criticasters die vinden dat Afrika nooit ontwikkeld wordt, wuift Martin weg. "Het gemiddeld inkomen, waaronder in Kenia, groeit jaarlijks met 2 procent en tussen 1999 en 2008 zijn er 46,5 miljoen meer kinderen naar school gegaan". Waaronder in een klein dorp in Kenia.

De Vierde Wandel/fietsdag wordt gehouden op zaterdag 12 mei. Start(tussen 9.00 en 13.00 uur) is bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht in Gasteren. Wandelafstanden: 8, 13, 16 en 25 kilometer. Per fiets: 25 en 40 kilometer. Kosten: 7,50 euro (kinderen tot en met 12 jaar: 3,50 euro) inclusief lunchpakket. Info en opgave: www.stichtingtendo.nl of: tel. 050-4093950/06-10711651Tendon Zuidlaren