PATERSWOLDE/VRIES – Stichting Trias kan blijven in de Bladergroenschool. Dit heeft het college van B &W besloten. Sinds enkele jaren maakt Stichting Trias gebruik van de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde. Zij hebben hier een aantal groepen kinderdagopvang gehuisvest. Deze groepen krijgen op termijn een plek in de MFA Groote Veen. Voor het gebruik van de Bladergroenschool is een bruikleenovereenkomst afgesloten, die afloopt op 1 januari 2014. Omdat de MFA nog lang niet af is, en er geen concrete plannen liggen voor het terrein van de Bladergroenschool, heeft het college de overeenkomst met Trias verlengd tot

1 januari 2017.