“We willen mensen in het dorp met elkaar verbinden en de saamhorigheid vergroten”

TYNAARLO – In 2020 bestaat het dorp Tynaarlo maar liefst twaalfhonderd jaar. Hiermee is het één van de oudste dorpen van Drenthe. Om het feestjaar groots uit te pakken, is in 2014 de stichting ‘Tynaarlo 1200 jaar’ in het leven geroepen. In 2013 had een aantal inwoners het onderwerp ter sprake gebracht en is er een brief door het dorp gegaan wie de organisatie voor het feestjaar op zich wilde nemen. Na een aantal bijeenkomsten ontstond vervolgens de stichting Tynaarlo 1200 jaar. Inmiddels is de stichting al druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileum. De Krant van Tynaarlo ging met bestuursleden Hans Westerhof en Margriet Nienhuis in gesprek.

“De Stichting bestaat in totaal uit zeven personen”, vertelt voorzitter Westerhof. “Na onze oprichting in 2014 zijn we begonnen met nadenken over ideeën voor ons twaalfhonderdjarig bestaan. Dit doen wij niet alleen, maar hierbij betrekken we alle inwoners van Tynaarlo. We willen namelijk zoveel mogelijk mensen in het dorp met elkaar verbinden.” Uit de brainstormsessie met dorpsbewoners kwam naar voren dat de Stichting in aanloop naar het feestjaar al verschillende activiteiten moest gaan organiseren. “Dit was met name om naamsbekendheid te genereren en donateurs, sponsoren en vrijwilligers te werven”, vertelt penningmeester Nienhuis. “Sinds 2014 organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks een oliebollenactie en twee keer per jaar een pubquiz. Daarnaast sluiten we ook aan bij activiteiten in het dorp om ons gezicht te laten zien. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen zien waar we mee bezig zijn.”

Gedurende de periode tussen 2014 en 2020 leeft stichting Tynaarlo 1200 jaar uiteraard toe naar het grote feest. In 2020 staan er maandelijks de nodige activiteiten op het programma en in de week van 23 tot en met 30 augustus is er een complete feestweek. “Het programma ligt al grotendeels vast”, legt Westerhof uit. “Voor elke activiteit zijn er ook aparte groepen mensen die het organiseren. Hierdoor is het feestgebeuren voor en door mensen uit Tynaarlo. De inwoners hebben een grote stem in het jubileum.” Eén van de activiteiten waar het dorp nu al druk mee bezig is, is een heuse speelfilm over Tynaarlo. “Tijdens de opening van de feestweek in augustus 2020 laten we een film zien over ons dorp”, vertelt Nienhuis. “Harry Martens heeft een compleet script geschreven voor een speelfilm, in de stijl van Asterix en Obelix. Het is een terugblik in de tijd, met een knipoog naar het heden. In de film vallen bijvoorbeeld FAKO (afgeleid van VAKO) en Taarlo ons dorp aan. De rollen van de film worden vervuld door inwoners van Tynaarlo”. Onder andere burgemeester Marcel Thijsen en oud-voetballer Ron Jans hebben een rol in de film. “We zijn ook heel blij met de kostuums van het Meisje van Yde die we hebben mogen lenen”, gaat Nienhuis verder. “En ook hebben de inwoners van Tynaarlo vele oude gordijnen beschikbaar gesteld, waarvan de Vrouwen van Nu Tynaarlo kostuums hebben gemaakt. Op deze manier wordt iedereen bij het feestgebeuren betrokken.” De eerste opnamedagen voor de film, die ‘Arlo-ix en Olie-mix in Tynaorl’ heet, zijn inmiddels geweest. In september staan de laatste filmmomenten gepland.”

Eén van de andere, bijzondere momenten die gepland staan voor de feestweek, is het onthullen van een hunebed op de Brink in Tynaarlo. “Eén van de oudste dorpen in Drenthe gaat het jongste hunebed bouwen”, vertelt Westerhof. “De stenen hebben we zelf gevonden en gaan we op de ouderwetse manier bouwen.” Naast het hunebed zijn er onwijs veel activiteiten gedurende de feestweek. Zo wordt het jubileum ingeluid met een groot ontbijt, zijn er culturele activiteiten en zijn er de gehele week diverse sport- en spelactiviteiten, waarbij twaalf wijken uit Tynaarlo tegen elkaar strijden. “Het leuke hiervan is, is dat de wijken zelf allemaal een sportactiviteit organiseren”, gaat Westerhof verder. “Op deze manier creëren we nog meer saamhorigheid, betrekken we alle inwoners en krijgen we een gevarieerd programma, voor jong en oud.” Verder is er in de feestweek nog drie dagen lang een feesttent, een kinderdorp, reünie en wordt er op 30 augustus afgesloten met een groot waterfeest en carbid schieten.

“We zijn al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen en er gebeurt van alles”, vertelt Nienhuis. “We steken er, samen met de inwoners van het dorp, ontzettend veel tijd en energie in. We zijn alle donateurs, sponsoren en vrijwilligers ook heel erg dankbaar voor het mogelijk maken van de stichting.” Zowel Nienhuis als Westerhof vinden het ontzettend leuk om bij dit project betrokken te zijn. “We zijn beide als vrijwilliger actief bij de sportvereniging Tynaarlo, maar dit is anders”, legt Westerhof uit. “Het is een afgerond project, met een kop en een staart. Het doel is om verbinding en saamhorigheid in het dorp te creëren en daarnaast de leefbaarheid in Tynaarlo te vergroten. Het is hier namelijk heerlijk wonen en dat willen we met elkaar ook heel graag uitstralen.”