“Dit lag in de lijn der verwachtingen”

EELDE/MIDDELSTUM – De stichting Vrienden Groningen Airport Eelde reageert opgetogen op het nieuws dat de passagiersaantallen van de luchthaven wederom zijn gestegen. Van januari tot en met maart van dit jaar vlogen er ruim 19.000 mensen vanaf Eelde of landden op het vliegveld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het om een stijging van 35 procent, terwijl een jaar eerder de passagiersaantallen van dat jaar met 24 procent stegen. Secretaris Gijs Schilthuis is tevreden en hoopt dat de groei zich doorzet.

“Dit lag heel erg in de lijn der verwachtingen”, aldus Schilthuis. “Dit is datgene waarvoor de luchthaven in stand is gehouden. We hopen dat dit een voorbode voor de toekomst is, dat de mogelijkheden in de toekomst vergroot zullen worden. Mensen in de omgeving weten Eelde in toenemende mate te ontdekken, dat is een positief signaal richting de komende jaren.” Schilthuis geeft aan dat de hartstochtelijke lobby van de Vrienden al die jaren niet voor niets is geweest. “Dit geeft aan dat de baanverlenging richting de toekomst erg belangrijk is. Die baanverlenging geeft het vliegveld de kans zich verder te ontwikkelen als hét opstappunt voor Noorderlingen, die op vakantie willen of een andersoortige reis willen maken.”

Voor Noord-Nederland is niet alleen het vliegveld een belangrijk vervoerspunt, ook moet de regio de infrastructuur op de weg en op het water goed houden. “Het gaat erom op welke manier Noord-Nederland zich als economische regio mag ontplooien. Dit zijn enkele van de meest onmisbare dingen in een economisch aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daar wordt onder andere door de betrokkenen rondom vliegveld Eelde alles aan gedaan.”

Met de realisatie van de baanverlenging hoeft de stichting niet meer in grote mate te lobbyen en opereert het nog meer op de achtergrond. De organisatie ziet het ook terug in het ‘vriendenaantal’. Daar waar er in de hoogtijdagen nog 1050 vrienden waren, heeft het momenteel nog ruim 800 vrienden die de luchthaven ondersteunen. “Nu is het zaak om het draagvlak voor een goed functionerende luchthaven nog verder te versterken. Met de huidige directie staan er mensen met kennis van zaken aan het roer die de luchthaven nog beter in de markt weten te zetten.”

 

Airport Eelde2