VRIES – Zwembad De Plons, de kinderboerderij, de schuur bij De Kiep en het speciale Johan Cruijff Court op het terrein van Koninklijke Visio De Brink zouden wellicht niet gerealiseerd zijn zonder hulp van Stichting Vrienden van De Brink. De stichting is ooit ontstaan na een project waarbij er zowaar geld over is gebleven. Dat geld is sindsdien in het beheer van een familie. Na verloop van tijd is er een kleine groep personen samengekomen, die gezamenlijk onder de vlag van Stichting Vrienden van De Brink het beheer hebben overgenomen. Een soort suikeroom, die bij diverse projecten een financiële bijdrage levert. De Krant van Tynaarlo spreekt met Arend Schipper en Henk Otten. Beide mannen zijn al jaren bestuurslid van de stichting.

Otten is voormalig eigenaar van een accountancykantoor en Schipper is altijd bij het pad geweest als vertegenwoordiger. We spreken hen in het voormalige kantoor van de boekhouder. “Eigenlijk is de bezetting van ons bestuur perfect. Onze penningmeester is een oud boekhouder, onze voorzitter is een voormalig notaris en ik doe de commerciële zaken. Daarnaast hebben we nog twee algemene bestuursleden”, vertelt Schipper. Dat de mannen bij de stichting terechtkomen is niet geheel op toeval berust. De zoon van Otten geniet al jaren dagbesteding op De Kiep, het educatief agrarisch centrum op De Brink. De dochter van Schipper is meervoudig gehandicapt. Het is voor hen dan ook vanzelfsprekend dat zij zich onbezoldigd inzetten: “Iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen, is mijn mening. Dat wij bij Vrienden van De Brink zijn beland is logisch. We zetten ons graag in voor de cliënten daar.”

En hun inzet is groot. Zo worden er grote en kleine projecten gerealiseerd mede dankzij de steun van ‘De Vrienden’. Otten overhandigt een lijst met projecten, die ze sinds 2010 hebben gesteund. Dat zijn Ruim dertig. Van Speciaal Cruyff Court tot een huifkar en van een vakantie tot de renovatie van De Plons. De stichting bestaat dankzij donateurs, giften, legaten en erfenissen. De meeste giften komen van donateurs uit de omgeving van Vries, oud-medewerkers en van ouders en familie van cliënten of oud-bewoners van het terrein. Dat komt mede doordat de stichting mede dankzij de gerealiseerde projecten en haar missie de nodige sympathie heeft verworven. “Mensen weten dat het geld bij ons goed besteed wordt. Onze missie is onder andere de leefbaarheid op het terrein van De Brink verbeteren”, vertelt Otten.

Het aantal donateurs loopt helaas gestaag af: “Mensen overlijden en waar men eerder een vaste donatie per tijdspanne deed, wil men dat tegenwoordig liever niet.” Het is vergelijkbaar met de ontwikkeling zoals je die ziet bij het verenigingsleven. Daar lopen ledenaantallen ook terug omdat men niet meer aan een bepaalde vereniging ‘vast’ wil zitten. Stichting Vrienden van De Brink gooit daarom ook het roer een beetje om: “We willen meer met projecten gaan werken. Dat men kan doneren per project. Zo weet men ook precies waar hun geld heen gaat.” Dat is de stap die de mannen willen zetten de komende periode. “Bovendien staan we graag met onze smoel in de krant. We werken veelal op de achtergrond en het is tijd om eens naar buiten te treden en mensen erop te attenderen dat onze stichting er is en wat we precies doen”, voegt Otten toe.

Stichting Vrienden van De Brink is een ANBI. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het houdt in dat er bepaalde belastingvoordelen zijn voor mensen die besluiten te doneren aan de stichting. Hetgeen het aantal donaties moet stimuleren, maar ze zijn niet alleen op zoek naar donaties. Momenteel licht er namelijk geen project op de plank. “Na een aantal grote projecten willen we even een pas op de plaats maken. We staan wel open voor ideeën en het is niet zo dat we momenteel helemaal de hand op de knip houden. We zullen zorgvuldig overwegen waar het geld naartoe gaat, maar als men ideeën heeft dan kunnen ze die zeker aandragen”, vertelt Schipper.

“Bij de realisatie van zwembad De Plons is er geld overgebleven. Jarenlang is dat beheerd door de stichting. Bewaren was echter jarenlang de tendens binnen de stichting, maar dat is de laatste jaren een beetje omgeslagen: “Als je het geld hebt, moet je het uiteindelijk ook een keer besteden. Daar is het immers voor bedoeld. Het moet niet op de rekening staan te verpieteren.” Het meest kostbare project is de speeltuin geweest: “Daar zat zoveel tijd in vanaf de ontwikkeling tot de realisatie en dan het bedrag dat er mee gemoeid ging. Wij denken dat de speeltuin het meeste geld heeft gekost, maar tegen het plezier die de cliënten eraan beleven, kan geen prijskaartje op.” De omslag is te verklaren door de komst van een aantal nieuwe bestuursleden, waardoor de mannen terugkijken op een aantal geslaagde projecten. Bovendien wil de stichting haar horizon graag verbreden.

Het terrein van De Brink wordt inmiddels ook gebruikt door zorginstellingen Cosis en Kentalis. Niet alleen cliënten van Koninklijke Visio De Brink kunnen daar dus gebruik van maken. “Dat betekent dat wij bij projecten in de toekomst ook met hen rekening zullen houden.” Ten tijde van corona moet het volgens de mannen extra vervelend zijn voor cliënten van De Brink. “Ze raken echt in een isolement. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een bijdrage geleverd door geld te steken in de toegang tot een online bibliotheek voor de cliënten. Nu kunnen zij onbeperkt filmpjes en dergelijke bekijken op internet”, vertelt Otten. Het tovert de cliënten weer een glimlach op het gezicht en dat is precies waar de stichting het voor doet: “Als zij glimlachen, genieten wij ook.”