“Sector moet juiste weg naar gemeente leren bewandelen”

VRIES / TYNAARLO – De kunst- en cultuursector is zwaar getroffen door alle corona-maatregelen. De gemeente Tynaarlo beseft de waarde van deze sector en probeert ook komend jaar via subsidies te ondersteunen waar het kan. Onlangs nog zijn de subsidieplafonds vastgesteld voor 2021. Door het samenvoegen van enkele posten kan Tynaarlo uitgaan van bijna eenzelfde budget als dit jaar. Het stemt wethouder Gopal, met onder andere kunst en cultuur in haar portefeuille, tevreden. “Cultuur is van enorm belang voor de gemeente Tynaarlo.” Voor 2021 zijn er hogere subsidieplafonds dan er in 2020 waren. Wel 150.000 euro meer dan het jaar voorheen. Helaas blijkt het niet te komen doordat er ineens meer budget is, maar doordat er enkele posten in de begroting onder de noemer preventiefonds hieronder zijn gebracht. Een boekhoudkundig iets, maar geen wassen neus. Wethouder Gopal is tevreden.

“Als wethouder kunst en cultuur had ik wel meer subsidie gewild hoor, maar ben erg blij dat we ondanks deze zware tijd hetzelfde bedrag hebben weten te behouden. Dat is het sociale gezicht van ons beleid.” Maar wat is een subsidieplafond? Wat heeft de burger eraan? Het woord op zich is een feestje, subsidie behoorlijk vaag en plafond redelijk helder. Het blijkt dat subsidieplafonds worden ingesteld om te voorkomen dat er meer subsidie wordt verstrekt dan er middelen beschikbaar zijn. Duidelijk. Te vergelijken met de som geld die je rood mag staan bij de bank.

Gopal vindt het belangrijk dat de burger de weg naar de gemeente weet te vinden. “Er zijn subsidies voor allerlei zaken aan te vragen, maar dan moeten mensen wel weten waarvoor precies en hoe dat moet.” Daarom heeft gemeente Tynaarlo inmiddels cultuurcoaches in dienst. Zij zijn ingehuurd om een brug te slaan tussen het gemeentebeleid en de burger. Vanuit dat project zijn er bijvoorbeeld workshops ontstaan om een goed projectplan te leren schrijven voor een subsidieaanvraag. “Om de kunst- en cultuursector te helpen om subsidie aan te vragen, moeten we hen helpen de juiste weg naar de gemeente en andere fondsen te leren bewandelen. Het is nou eenmaal hoe ons land werkt. Er is zoveel mogelijk, maar tegelijkertijd zijn er erg veel regels en voorwaarden. Daardoor is het soms onbegrijpelijk voor mensen hoe dat werkt en worden alle mogelijkheden niet benut. Daar willen we verandering in brengen,” aldus wethouder Gopal.

De kunst- en cultuursector heeft het erg zwaar op het moment, de trend was afgelopen jaar dat veel evenementen en activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Terugkomend op het thema subsidie wil dat zeggen dat veel toegezegde subsidies niet zijn gebruikt. “Deze subsidies zijn daarom toegezegd voor aankomend jaar. We hebben gekeken wat kunnen we doen? We hebben ons flexibel opgesteld in het coronajaar, gezien de klappen die zijn gevallen. Tevens hebben we gekeken of een organisatie zonder event of subsidie nog wel overeind kon blijven. Wanneer dat niet het geval was dan werd de toegekende subsidie niet teruggevorderd”.

Wethouder Gopal is blij dat er met een compensatieregeling komt om de culturele sector overeind te houden. De gemeente inventariseert nu samen met de culturele partners hoe deze gelden ingezet kunnen worden. “Vanaf januari zal daar meer ruchtbaarheid aan gegeven worden. Naast het Rijk vonden we al eerder de provincie aan onze zijde om de culturele sector te steunen. Cultuur is en blijft van enorm belang voor gemeente Tynaarlo.” Ze kennen dit compensatiegeld toe om deze tijd door te komen.

De oproep vanuit wethouder Gopal is dan ook: “Meld je als cultureel ondernemer bij de gemeente wanneer je getroffen bent door het coronavirus. Er zijn verschillende regelingen beschikbaar om te ondersteunen in deze lastige periode. Cultureel ondernemers die schade hebben opgelopen als gevolg van het coronavirus, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving of minder inkomsten door verval van leden, tijdelijke sluiting van accommodatie of kantine, aanschaf materiaal, bijvoorbeeld spatkappen kunnen zich melden via cultuurkeet@tynaarlo.nl. Samen met team cultuur kan er bekeken worden óf en hóe de gemeente kan ondersteunen. Op de website van de gemeente zijn alle subsidieregelingen terug te vinden: https://www.tynaarlo.nl/.