TYNAARLO  – Er is een begin gemaakt met het archiveren van alle stukken van de Sportvereniging Tynaarlo (SVT). Wij zijn al enthousiast begonnen met het uitwerken van een plan hiervoor.  Eén van de doelen is om zoveel mogelijk krantenknipsels, foto’s en anekdotes van de geschiedenis van de SVT te verzamelen en veilig te bewaren. Het plan is om daarna regelmatig iets in de kantine op te hangen en op de vernieuwde website van de SVT een aantal foto’s te plaatsen (www.svtynaarlo.nl). Op die manier kan iedereen ervan meegenieten! Daarom de volgende oproep: heeft men  (oude) foto’s, krantenknipsels en/of anekdotes die een algemene indruk of een mooi beeld geven van de mooie sportvereniging? Neem dan contact op met één van onderstaande personen. Men kan  deze spullen schenken aan de SVT waarna ze binnen de vereniging bewaard blijven. Maar men mag de spullen ook tijdelijk afgeven zodat het gedigitaliseerd kan worden, waarna je ze weer terug krijgt. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om het digitaal aan te leveren via onderstaand e-mailadres.  SVT gaat het liefst zo snel mogelijk van start, en hoopt op spoedige reacties. Dus struin je zolder af, ga de kelder in en loop de fotoboeken na!  Zodat de geschiedenis van SVT behouden blijft!
Margriet Nienhuis          Henk de Groot         Cynthia Schenk         Lydia Pieters
Dorpsstraat 53         Wedberg 14         Hunebedstraat 16     De Kampen 8
9482 PB  Tynaarlo    9482 RT  Tynaarlo     9482 VB  Tynaarlo    9482 RE  Tynaarlo
0592-542171         0592-543237         0592-543507         0592-795222
Digitaal aanleveren via e-mailadres: archief@svttynaarlo.nl