DE PUNT – De provincie Drenthe zet in op verkeersveiligheid en op goede bereikbaarheid. De aanleg van een transferium bij De Punt moet dit doel in de toekomst dichterbij brengen, maar als het aan petitionaris Sylvie Westerhof ligt verdwijnen de plannen van tafel, omdat deze volgens haar totaal onnodig zijn. De petitie die de inwoonster van Tynaarlo onlangs startte is al meer dan 1400 keer ondertekend.

Op papier wordt Transferium De Punt een hub waar verschillende vervoerswijzen samenkomen. ’Laat allereerst duidelijk zijn dat wij voorstander zijn van duurzame oplossingen in het verkeer, maar dit plan is gebaseerd op lucht: statistieken wijzen uit dat er geen behoefte is aan een transferium. Het zou absurd zijn wanneer de Provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo besluiten dat dit plan een feit wordt. Het gaat ten koste van de groene entree van woonplaatsen zoals De Punt, Eelde en Glimmen, maar ook van het Nationaal Park Drentsche Aa waar we juist trots op moeten zijn’, vertelt Westerhof.

Westerhof legt uit dat de oorspronkelijke besluitvorming dateert uit 2010. De argumenten die destijds voor de totstandkoming van deze plannen zijn aangedragen gaan hoofdzakelijk over het bevorderen van de verkeersdoorstroming op de A28. Zo moest voorkomen worden dat er problemen zouden optreden met de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. ‘De aanleg hiervan is momenteel in volle gang, dus je kunt wel stellen dat het plan op dat punt achterhaald is. Een tweede argument was dat er onvoldoende parkeergelegenheid rondom de stad is, maar ondertussen zijn er op heel veel andere plekken rondom de stad extra parkeerplekken gerealiseerd. In Haren heb je bijvoorbeeld zo’n locatie, maar die staat in de praktijk vaak niet eens voor de helft vol. Ook een tevredenheidsonderzoek onder reizigers die gebruikmaken van de A28 wijst anders uit: 90 procent is neutraal, tevreden of zelfs zeer tevreden over de doorstroming. Waarom dit plan doorzetten? Het was al geen sterk plan, waarvoor onvoldoende en onjuist onderzoek is verricht, maar de tijd heeft het plan ook nog eens ingehaald. Of eigenlijk wijst de tijd uit dat van behoefte of noodzaak helemaal geen sprake meer is.’ Als voorbeeld van slecht onderzoek noemt Westerhof de Natuurtoets die in opdracht van de Provincie Drenthe is opgesteld. Hierin valt te lezen dat de bever niet in het plangebied van het transferium voorkomt en de otter slechts mondjesmaat. ‘Vanaf dag één dat wij onderzoek verrichten in het gebied registreren wij dagelijks otters (waaronder momenteel drie jongen) en bevers. Daarnaast is dit het leefgebied van de bunzing, de hermelijn en de roerdomp. Ook nestelt hier jaarlijks een ijsvogelpaar.’

Met slechts één stem verschil hebben de Provinciale Staten in het verleden akkoord gegeven het plan tot uitvoering te brengen. Nu is de gemeente Tynaarlo aan zet die het bestemmingsplan nog moet wijzigen en akkoord moet gaan met het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning. Dit laatste zal niet makkelijk gaan want de vergunning kan alleen afgegeven worden wanneer het transferium stikstofvrij wordt aangelegd. ‘Nog een reden om van de plannen af te zien’, aldus Westerhof. ‘Wij hopen dat de gemeente Tynaarlo de rug recht houdt en niet zwicht voor eventuele druk vanuit de Provincie Drenthe. Met de petitie willen we een stem geven aan de bewoners in Tynaarlo, omliggende dorpen en aan overige betrokken burgers.’ De petitie loopt tot 30 mei 2022 en wordt na afloop door Westerhof overhandigt aan de Gemeenteraad van Tynaarlo. ‘Het mag duidelijk zijn dat wij niet voor niets de aandacht vragen.’ Neem voor meer informatie of het tekenen van de petitie een kijkje op www.transferium-nee.nl.