Van toen naar nu – Brug 12

Van toen naar nu – Brug 12

Brug 12Brug 12 omstreeks 1945. Het is een deel van de Werdensche weg. In de Middeleeuwen vormde de Werdensche weg de verbinding tussen het Benedictijner klooster in Werden bij Essen en Groningen. De monniken gebruikten deze weg om hun bezittingen te kunnen bezoeken....