VRIES – Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo laat tijdelijke lokalen plaatsen tussen OBS Ter Borch en CBS De Rietzanger in de wijk Ter Borch. Het gaat om drie lokalen die nodig zijn voor de komende vijftien jaar.

Het ruimtegebrek in de scholen in Ter Borch ontstaat doordat er meer aanmeldingen van leerlingen zijn dan bij de bouw van het Borchkwartier werd verwacht. Het structurele ruimtegebruik is opgelost met de verhuizing van CBS De Rietzanger naar het nieuwe Kindcentrum vorig jaar (fase 1). Nu ligt er nog een opgave om tijdelijk een aantal extra lokalen te realiseren (fase 2). Het college wilde deze eerder realiseren in het nog te ontwikkelen gezondheidscentrum. Deze optie viel af toen de zorgpartijen zich begin dit jaar terugtrokken. Het financiële risico was voor hen te groot. Het college heeft toen samen met de schoolbesturen naar een oplossing gezocht.

De tijdelijke lokalen staan straks op het achterste deel van de huidige parkeerplaats. Een plek die goed is te overzien vanuit beide scholen. En gemakkelijk bereikbaar is voor de leerlingen en leerkrachten. De kinderen hoeven straks niet langs de openbare weg te lopen wanneer ze van de faciliteiten in de hoofdgebouwen gebruik willen maken. Er zal echter wel parkeerruimte moeten worden ingeleverd. Hierover zijn B&W nog in gesprek met de ontwikkelaars in het entreegebied om deze op een andere plek in de directe omgeving te compenseren. Voor de plannen is nog een begrotingswijziging noodzakelijk. Hierover neemt de gemeenteraad na de zomervakantie een besluit. Wanneer de raad hiermee akkoord gaat, kan de bouw van de tijdelijke lokalen begin volgend jaar van start gaan.