PATERSWOLDE – Burgemeester en wethouders (B&W) van Tynaarlo willen de voormalige Bladergroenschool aan de mw Bähler Boermalaan in Paterswolde tot uiterlijk juni 2024 aan het COA verhuren voor de opvang van maximaal tweehonderd asielzoekers. B&W hebben over de opvang overeenstemming met het COA bereikt, maar ook de gemeenteraad moet ermee instemmen. Op 30 maart zal het voorstel in de gemeenteraad besproken worden.

Het COA heeft het college van B&W om de opvang verzocht. B&W vinden dat ze aan dat verzoek moeten voldoen. Burgemeester Thijsen: “Wij vinden als college dat we mensen die uit angst voor hun leven alles hebben moeten achterlaten, moeten helpen om hier als actieve leden van onze samenleving een nieuw bestaan op te bouwen, maar wel op een goede manier. Dat wil voor ons zeggen geen supergrote locaties, maar een met een bescheiden omvang. En geen kansloze asielzoekers in de opvang die overlast veroorzaken. Die horen in een aparte opvang thuis, niet in onze gemeente.” De voormalige bladergroenschool is op dit moment het enige in een grotere kern gelegen, op korte termijn voor de opvang van asielzoekers geschikt te maken pand. Als ook de gemeenteraad instemt, begint de huur in juni (2021) en eindigt die uiterlijk drie jaar later. B&W kunnen de huur na twee jaar opzeggen wanneer nieuwbouw op de locatie dat nodig maakt. Dat is van belang, want het gemeentebestuur steunt daar plannen voor de bouw van een zogeheten ‘Knarrenhof’ voor senioren.

Betrokkenheid omwonenden

De omwonenden zullen geïnformeerd en betrokken worden. Het plan van COA en de gemeente is om een gezamenlijke overlegcommissie in te stellen ter bevordering van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie en de omwonenden. Het COA faciliteert en financiert de vergaderkosten van de overlegcommissie. Nadere afspraken worden in ieder geval gemaakt over samenstelling van de overlegcommissie en de vergaderlocatie. In de overlegcommissie hebben in ieder geval zitting: vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, vertegenwoordiging van de omwonenden, door het COA aan te wijzen diensten en instellingen die in de opvanglocatie werkzaam zijn en het lokale COA-management.

Meer Informatie

Belangstellenden worden via diverse kanalen geïnformeerd. Vragen kunnen ze via asiel@tynaarlo.nl stellen, maar ook op de gemeente website www.tynaarlo.nl staan tientallen interessante vragen en antwoorden. Wanneer een onderwerp te ingewikkeld blijkt om per email te bespreken, zal de burgemeester belangstellenden uitnodigen voor digitaal of telefonisch overleg.