VRIES – Naar aanleiding van de informatieavond bouwplan Vries-Zuid afgelopen 21 januari heeft Anneke Lubbers, namens de PVDA fractie,  een aantal vragen schriftelijk ingediend bij gemeente Tynaarlo.

Op de tekening van het bouwplan zijn een aantal witte vlekken te zien. Die staan voor projecten die nog in ontwikkeling zijn. Op deze avond heeft het college laten weten dat twee witte vlekken gebruikt zullen worden voor ouderenhuisvesting en daarover in gesprek te zijn met de Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland.

Het schijnt dat het college tijdens de informatieavond heeft laten doorschemeren dat  WVG ontwikkeling BV belangstelling heeft voor de laatste witte vlek in het bouwplan. Hierover gaan de vragen van Lubbers: “Wat is de actuele stand van zaken omtrent de invulling van de ingetekende drie witte vlekken? Indien WVG ontwikkeling BV belangstelling heeft voor deze witte vlek, wat voor woningen zijn zij dan van plan daar te gaan bouwen?”

Tevens is er eerder in een unaniem gesteunde motie in de raadsvergadering afgesproken om nieuwe woningbouwconcepten, zoals Tiny Houses en woningen specifiek geschikt voor ouderen, mee te nemen bij de planontwikkeling. Meerdere belangstellenden voor een Tiny House hebben zich inmiddels gemeld bij de PVDA en  deze mensen zijn doorverwezen naar de gemeente. Daarom tot slot de laatste vraag van Lubbers: “ Heeft de gemeente inmiddels contact gehad met de belangstellenden voor een Tiny House en is er een overleg geweest met belangstellenden?

Het college heeft vier tot zes weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden.