TYNAARLO – De Stichting Development Support Front helpt mensen over de hele wereld. Zo start de stichting nu een nieuwe actie. Johan Westerhof van de stichting: “We wonen hier in Tynaarlo op een heel mooi, maar klein stukje van de grote planeet Aarde. We hebben schoon drinkwater, kinderen kunnen naar school, er is goede gezondheidszorg en we hebben iedere dag voldoende te eten. In andere delen van de wereld is dat wel anders. Veel mensen in de gemeente Tynaarlo zetten zich met hart en ziel in om wat te doen aan die ongelijke verdeling op deze wereld. In de campagne Tynaarlo Wereldwijd! willen we die initiatieven uit onze gemeente met een maandelijks artikel in de krant, aan u voorstellen. Stichting Development Support Front Waar werken jullie en wat is jullie doel? We ondersteunen kleinschalige lokale ontwikkelingsprojecten in Latijns Amerika, Afrika en Azië door het delen van kennis, ervaring en professionele ondersteuning. Juist om die lokale projecten een hart onder de riem te steken en hen te helpen hun werk beter te doen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten en leren we allemaal veel van deze uitwisseling. Op dit moment ondersteunen we een welzijnsproject in Zuid Chili en een daklozenproject in Kirgizië, in Centraal Azië. Over dit laatste vertellen we graag iets meer. Vertel eens een leuke, mooie, of ontroerende gebeurtenis over het project. In de herfstvakantie heeft een klein team van professionals (allemaal vrijwilligers) het project in Kirgizië bezocht. Dit project willen we komende jaren ondersteunen met input op professioneel gebied, bescheiden financiële middelen en morele ondersteuning. Deze reis was bedoeld om nader kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ondanks dat we de taal niet machtig zijn en alles via vertalers gaan, werden we als vrienden ontvangen. De gastvrijheid en de hartelijkheid van de mensen is ontroerend. Zelfs als dat betekent dat ze zelf niets te eten overhouden, zetten ze gasten een maaltijd voor. Konden wij ‘rijke’ mensen maar zo gemakkelijk geven, dan zag de wereld er een stuk beter uit. Hoe is het project tot stand gekomen? We hoorden van het project in Kirgizië via een Nederlandse man die in dat land werkt. Hij heeft ons met Musa die het daklozencentrum is begonnen, in contact gebracht. Na een jaar lang via Skype en mail contact te hebben gehad, hebben we hem en zijn team nu eindelijk in levende lijve ontmoet. Musa heeft zelf op straat geleefd en was verslaafd aan alcohol, maar keerde dit leven en de alcohol met hulp van zijn gezin en de kerk de rug toe. Acht jaar geleden is hij een ’thuis’ begonnen waar hij mensen van de straat opvangt en begeleidt om weer een menswaardig bestaan in de maatschappij op te bouwen. Hij wordt door overheid, buurtgenoten en professionals enorm gerespecteerd omdat hij integer te werk gaat en veel mensen inmiddels heeft geholpen. Wat is er concreet bereikt? Na een aantal jaren in een tochtige zaagmolen te hebben gewoond, is er nu een mooi opvangcentrum gebouwd. Dit is door Musa en zijn team zelf gebouwd o.a. met financiële steun vanuit Nederland. Tijdens de reis in oktober is kennis en ervaring uitgewisseld over rehabilitatie van mensen met een verslaving: er waren drie mensen met een achtergrond in hulpverlening en medische zorg mee die vanuit hun professie kennis en advies konden geven. Er wordt continu hulp en begeleiding geboden aan een groep van rond de twintig personen. Maar het belangrijkste dat is bereikt is de brug van vriendschap die we slaan met de projectteams die vaak onder moeilijke omstandigheden met weinig input van buitenaf werken. Een projectcoördinator in Chili zei het zo: “doordat we samenwerken met jullie, weten we dat we niet alleen op de wereld zijn en dat we altijd even ruggespraak kunnen houden”. Wat kunnen inwoners uit de gemeente Tynaarlo voor jullie betekenen? We zoeken mensen om mee te helpen: professionals die kennis willen delen maar ook mensen om praktisch mee te helpen met acties in Nederland, reisgenoten om projecten te bezoeken en mensen voor praktische klusjes. Heb je weinig tijd? Join the club: ieder steentje dat wordt bijgedragen is belangrijk. Natuurlijk is financiële steun ook welkom. Voor meer informatie kan gebeld worden met telefoonnummer: 0592580426.”