TYNAARLO – Het Centrum Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is naarstig op zoek naar locaties. Er komt geen noodopvang voor asielzoekers in de gemeente Tynaarlo. “Het is een gedoogsituatie; het voldoet niet aan de eisen. ”, zegt burgemeester Marcel Thijsen. “Het college heeft samen met COA (Centrum Orgaan opvang Asielzoekers) de afspraak gemaakt om de mogelijkheden te onderzoeken voor een regulier centrum”, legt burgemeester Marcel Thijsen uit. “Het COA stelt ook eisen waaraan een gebouw moet voldoen. Als dat concreet is gaat het naar de raad en de inwoners. Zuidlaren heeft onze voorkeur omdat het ervaring heeft. Het dorp staat open voor ‘anderen’, dat blijkt uit de kazerne en psychiatrisch centrum. Asielzoekers die hier eerder waren ondergebracht werden altijd goed behandeld. Maar ik weet niet of COA de beoogde plek, Prins Bernardhoeve, interessant vindt. Dan kijken we naar andere locaties in de gemeente. Het college vindt dat er in Zuidlaren ruimte is voor een regulier centrum; het staat niet te ver van het dorp af. Wat de veiligheid betreft, er zal geen extra politie ingezet worden. Volgens de politie is het niet nodig en COA kan zelf voor de veiligheid zorgen.”