VRIES – De gemeente Tynaarlo komt half september met een uitspraak over het fusieverzoek van de gemeente Haren. Dat hebben Haren en Tynaarlo met elkaar afgesproken. In eerste instantie zou er voor 1 juli een mededeling uit Tynaarlo komen. De gemeente heeft echter meer tijd nodig om zijn standpunt te bepalen. Hier komt bij dat er in de provincie Groningen een nieuw provinciebestuur is, met een andere kijk op het vraagstuk van de herindeling. Het legt geen fusies meer op, maar geeft gemeenten de ruimte om hier zelf mee aan de slag te gaan. Deze ontwikkeling heeft echter geen invloed op het fusieverzoek van Haren. Het college van B&W van de gemeente Haren geeft aan dat het nog steeds wil fuseren met de gemeente Tynaarlo.
De gemeente Tynaarlo wil hierin een zorgvuldige afweging maken. Wat daar,
volgens het college van B&W van Tynaarlo, bij voorop staat is dat de inwoners er beter van moeten worden. Daarom brengen ze de gevolgen van een eventuele samensmelting nu in kaart. Verder wil het college weten hoe inwoners hierover
denken. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Tynaarlo, op basis van al die informatie, een standpunt in.