Plooien coalitie en oppositie nog niet gladgestreken

VRIES – Na de ziekmelding van burgemeester Frank van Zuilen was het tijd voor spoedoverleg. Alle fractievoorzitters van de politieke partijen werden ontboden bij Jacques Tigchelaar, Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe. Na dat spoedberaad werd er een persconferentie belegd in het gemeentehuis van Tynaarlo. Daar kondigde Tigchelaar aan dat Tynaarlo per 19 augustus een waarnemend burgemeester krijgt.

De waarnemend burgemeester wordt aangesteld voor onbepaalde tijd, totdat de zieke Van Zuilen weer in staat is zijn functie te kunnen vervullen, zo gaf Tigchelaar te kennen. Daarmee lijkt er in eerste instantie een oplossing te zijn voor de problematiek die in Tynaarlo speelt. “Naar mijn mening zijn menselijke verhoudingen op scherp komen te staan”, oordeelde de Commissaris van de Koning. “Respect ten opzichte van elkaar, qua omgangsvormen is soms ver te zoeken. De eerste oproep van mij, als u dat vermogen nog bezit, om naar elkaar te kijken en daar enige verbetering in aan te brengen. Dat zou pure winst zijn. Dat kan alleen op basis van een mogelijk hersteld vertrouwen zodat je ook in je eigen spiegel kunt kijken, voordat je een oordeel geeft over een ander.”

Deze oproep is echter bij fractievoorzitter Miriam Engels van D66 in het verkeerde keelgat geschoten. “Ik heb gemengde gevoelens bij deze persconferentie. Het college geeft aan dat we aan de burgers moeten denken, maar gaat daar voorbij aan haar eigen rol. En de oproep om als raad eens in de spiegel te kijken, dan ben je lekker ongenuanceerd zeg. Feitelijk is er gewoon niks veranderd. Er komt een waarnemend burgemeester, maar de verhoudingen zijn nog steeds zoals ze zijn. De coalitiepartijen en de oppositiepartijen liggen ver uit elkaar. Ik heb bij de Commissaris van de Koning gepleit voor een vrouwelijke interimmer, die een andere insteek heeft. Het is tijd van crisis, dan kan die andere insteek een hoop goeds opleveren. De situatie rondom Henk Heijerman staat namelijk niet op zich.”

Iets waar coalitiepartij PvdA heel anders over denkt, zo liet fractievoorzitter Jannes Talens weten. “Het is heel belangrijk wat er nu gebeurt”, vindt hij. “Laat ik vooropstellen dat het voor Frank van Zuilen zelf heel vervelend is. Hier is niemand bij gebaat. We moeten als gemeente Tynaarlo wel door en dan is een waarnemend burgemeester de meest logische keuze. Het is een wijs besluit.”

Volgens Talens was de hele ophef niet nodig geweest. “Het is hoofdzakelijk het dossier Heijerman, zoals het in de volksmond heet, waar een politiek thema van is gemaakt. In mijn ogen is het een geschil tussen werkgever en werknemer wat door de oppositie en de media is uitvergroot en geëscaleerd. Er speelt heel veel, de druk op de organisatie is vanaf de buitenkant heel groot geworden. De beeldvorming is dat het nu een zooitje is op het gemeentehuis, maar er werken tweehonderd mensen en die verrichten ook heel goed werk. De pers is echter gevoed door een aantal mensen en daardoor is het groter gemaakt dan het in feite is. Achteraf had er misschien meer openheid moeten zijn, maar wat is wijsheid?”

De politieke situatie heeft ook op Talens zijn weerslag gehad, zo geeft de fractievoorzitter eerlijk toe. “Op dit moment is het heel erg moeilijk om met plezier door te gaan. Je merkt dat er zaken spelen waarbij mensen eigenbelang boven het gemeentebelang stellen. Ik hoop dat daar een ommekeer in ontstaat.”

Oppositiepartij VVD heeft weer haar eigen visie op het geheel. “In de beleving van de commissaris is dit een wijs besluit. Wij zullen het afwachten. Het had in onze ogen anders gekund, veel diepgaander. Deze situatie kent in ieder geval geen winnaars, dit is slecht voor iedereen, voor de betrokken ambtenaren bijvoorbeeld. Deze situatie was zeker te voorkomen geweest, dat komt ook uit de rapporten voldoende naar voren. We zullen het in ieder geval met belangstelling volgen.”

 

VriezerPost-week26-p03.pdf - Adobe Acrobat Pro