PATERSWOLDE – De Provinciale Statenverkiezingen lijken misschien nog ver weg, maar komen snel dichterbij. Tynaarlo Nu sloot zich onlangs aan bij Sterk Lokaal Drenthe om het ijzer te smeden als het vuur heet is. De afstand tussen burger en provincie kan nog een stuk korter stelt Tynaarlo Nu-raadslid Richard Aeilkema.

‘Heel veel belangrijke zaken worden in de provincie besloten en bedacht. Je hebt de provincie dus hard nodig en je kunt de provincie ook heel goed inschakelen bij bepaalde vraagstukken. Om deze reden hebben wij de samenwerking gezocht met Sterk Lokaal Drenthe, omdat we ons goed kunnen vinden in hun visie. Sterk Lokaal Drenthe staat voor onafhankelijke politiek, dus geen handjeklap of ‘achterkamertjes’ politiek. Dit onderschrijft Tynaarlo Nu volledig, vandaar dat we de samenwerking met Sterk Lokaal Drenthe zijn aangegaan.’

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat mensen zich tegenwoordig goed thuis voelen bij een lokale partij. Tynaarlo Nu kwam vanuit het niets op drie zetels. Aeilkema realiseert zich dat daarmee de oogst nog niet binnen is, want de problemen die er nu liggen moeten de juiste aanpak krijgen, ook vanuit de provincie. Dit kan alleen als de wisselwerking tussen de gemeente en de provincie transparant verloopt. De samenwerking met Sterk Lokaal Drenthe is een eerste stap in die richting legt Aeilkema uit. ‘Het grootste gedeelte van Nederland stemt lokaal tegenwoordig en zie je dit nu terug in de Provinciale Staten? Wij vinden van niet, of in ieder geval te weinig. Daarom doen wij ons best om het lokale geluid up te loaden naar de provincie en vice versa. Wat er gebeurt in de provincie is ook belangrijk om onder de aandacht van de mensen te brengen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar woningbouw dan is dit wel een probleem waar lokaal een oplossing voor moet worden gevonden, maar hierbij heb je uiteindelijk ook de aandacht van de provincie nodig. Op dit terrein kunnen wij een grote toegevoegde waarde leveren.’

Onderwerpen als vervoer en vooral de woningbouw vragen om doelgerichte actie. Het probleem zingt zo langzamerhand rond in ieder dorp van de gemeente Tynaarlo, maar er bestaat vooralsnog geen oplossing waarmee alle doelgroepen worden bediend weet ook Aeilkema. ‘Woningbouw en vervoer zijn zeker onderwerpen met een hoge prioriteit. Voor wat betreft het vervoer is het belangrijk om je af te vragen hoe het zit met de staat van de wegen en het onderhoud ervan. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de N34, maar het vliegveld is ook een aandachtspunt. Los van de staat van de fysieke wegen kun je daarnaast ook denken aan wegenbelasting. We hebben in Drenthe de op één na hoogste wegenbelasting van heel Nederland. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op, want als die ergens hoger zou moeten zijn, dan denk je veel eerder aan het Westen van Nederland waar het wegennetwerk veel zwaarder wordt belast. Ook voor de bouw van woningen moeten we echt kiezen voor een beter alternatief. De nood neemt niet af en alleen de politiek kan het tempo van dit proces versnellen door de juiste keuzes te maken. Alleen om deze reden is het al verstandig om tijdens de Provinciale Statenverkiezingen juist nu je stem uit te brengen.’