VRIES – De gemeente gaat onderzoeken hoe ze de armoede in de gemeente zo ver mogelijk kan verminderen.  Het aantal gezinnen dat op of onder het bestaansminimum leeft, neemt al jaren toe. Het gaat daarbij vooral om mensen die hun werk kwijt zijn, gescheiden zijn of als zzp’er te weinig verdienen. Ze blijken vaak geen gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn. Wethouder Theun Wijbenga wijst erop dat de gevolgen van armoede groot kunnen zijn, zeker ook voor kinderen: “Hun ouders hebben vaak geen geld om de kinderen te laten sporten of aan culturele activiteiten mee te laten doen of zelfs aan schoolreisjes. Dat is heel vervelend voor de kinderen en kan hen echt een knauw geven. Vooral daarom willen we de armoede hard aanpakken.” De gemeente geeft om de armoede te bestrijden in 2014 en 2015 geld aan de voedselbank, de Stichting Leergeld, schuldhulpverlening, het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en de bijzondere bijstand. Het college hoopt dat geld met de uitkomsten van het onderzoek nog effectiever in te kunnen zetten.