EELDE/VRIES – In onderstaand schrijven reageren de verenigingen Vrienden van zwembad De Leemdobben te Vries en Vrienden van zwembad De Lemferdinge gezamelijk op de uitlatingen van de Stichting Recreatiebaden Tynaarlo, waarvan de afgelopen weken diverse artikelen in kranten verschenen.

In verschillende kranten heeft u onlangs kunnen lezen dat het college van B & W van de gemeente Tynaarlo ruimte heeft gegeven voor overleg, om de situatie rond de zwembaden te bespreken. Wethouder Kremers heeft inmiddels alle betrokkenen ingelicht en samen zullen alle partijen binnenkort om de tafel gaan zitten om te kijken hoe de toekomst voor de baden er uit zal komen te zien en pogen hoe er een structurele oplossing voor alle drie de baden gevonden kan worden.

Met grote verwondering lezen wij echter de laatste tijd van de vriendenverenigingen van de buitenbaden  krantenartikelen van de heer Ter Veen van Aqualaren, die zich al voorzitter van de Stichting Recreatiebaden Tynaarlo noemt. Hij schetst de huidige zwembadproblematiek en beoogt dat een nieuw te vormen stichting de oplossing voor de drie baden zou zijn. Aqualaren heeft zelf al een plan geschreven voor de nieuw te vormen organisatie, echter zonder de buitenbaden hierbij betrokken te hebben, laat staan geïnformeerd te hebben hierover. Samen met de Vrienden van de Lemferdinge en de Leemdobben wil hij binnenkort nog proberen tot heldere afspraken te komen. De ‘zaak’ lijkt zo klaar als een klontje! Tynaarlo wordt wakker alstublieft!

De heer Ter Veen spreekt steeds over de huidige zwembadproblematiek. Deze problematiek gaat niet op voor de buitenbaden. Al jarenlang functioneren deze twee gemeentelijke buitenbaden uit Eelde en Vries op een prima wijze. Zij hebben de financiën wel op orde en hebben een goed uitgebalanceerde hoeveelheid personeelsleden in dienst. Al meer dan twintig jaar hebben wij van de buitenbaden steeds op een constructieve manier met de gemeente Tynaarlo samengewerkt, of het nou ging om sluiting, privatisering, renovatie of bezuinigingen, na elke storm kwamen we er samen uit en hielden we ons hoofd boven water.

Onze zorg is dat deze goede en efficiënte samenwerking in het geding zal komen in een nieuwe en mogelijk andere constructie.

Hoe wordt de verdeling van de financiën? En wat gaat er in de toekomst gebeuren als de stichting het niet redt? Sluiten we dan maar een buitenbad? Sluiten we dan alle baden binnen de gemeente? Wij nemen aan dat de gemeente Tynaarlo nog altijd haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om zwembaden voor zwemlessen en voor doelgroepen open te houden voor haar burgers. Laten we het maar op de man af noemen: Aqualaren verkeert in financieel zwaar weer, men ziet de gerenoveerde en financieel gezonde gemeentelijke buitenbaden in Vries en Eelde, met een pracht netwerk van vrijwilligers en twee vriendenverenigingen met meer dan 1650 donateurs. Met andere woorden: daar valt wat te halen! We gaan het gesprek aan, omdat we mee willen denken voor het behoud van een overdekt bad in onze gemeente. U zult begrijpen dat we op onze hoede zullen zijn, gezien de ervaringen tot nu toe.

De gezamenlijke insteek moet zijn om alle drie de baden voor een vast jaarlijks bedrag de komende twintig jaar open te houden. Er komt ook een bezuinigingsgolf op ons af binnen de gemeente Tynaarlo. Daarom is het voor ons allen een verantwoordelijke taak om een stevig plan neer te zetten. Dit kan als alle partijen zich gelijkwaardig opstellen en zich openstellen voor alle mogelijke bedrijfs- of samenwerkingsvormen. Op deze wijze kan constructief een nieuw en goed plan worden gemaakt.

Wij hopen op een prettige samenwerking.

Namens de Vereniging Vrienden van zwembad de Leemdobben en de Lemferdinge,

Harry Martens, voorzitter Vereniging Vrienden van zwembad de Leemdobben, Vries

Jan Koning, voorzitter Vereniging Vrienden van zwembad de Lemferdinge, Eelde

 

Voorzitters zwemverenigingen