VRIES – De gemeente Tynaarlo heeft de inzameling van het huishoudelijk afval Europees succesvol aanbesteed. De aanbesteding heeft geleid tot de nieuwe inzamelaar Van Gansewinkel Groep. Van Gansewinkel zal vanaf 1 januari de inzameling van huishoudelijk afval voor haar rekening nemen. Met het gunningbesluit heeft het

college van Tynaarlo ook besloten om vanaf 1 januari 2014 het plastic eenmaal in de twee weken te laten inzamelen.

De aanbesteding levert voor de gemeente een voordeel op van € 184.000. per jaar. Dit betekent dat het goedkoper wordt voor de burger. Op 27 mei is de gemeente begonnen met het gescheiden inzamelen van plastic. In eerste instantie wordt het plastic één keer in de vier weken opgehaald. Vanaf 1 januari 2014 zal Van Gansewinkel Groep één keer in de twee weken plastic inzamelen. Na jaren van trouwe dienst wordt afscheid genomen van de inzamelaar Sita. De inwoners zullen vanaf 1 januari 2014 een andere afvalwagen door de straten zien rijden.

De Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en energieleverancier en realiseert een jaaromzet van ruim € 1,2 miljard. De onderneming zamelt afval in en bewerkt of verwerkt afval tot grondstoffen en energie. Afval Bestaat Niet, dat is het credo van Van Gansewinkel Groep. Centraal staat de visie dat afvalproducten als grondstof voor nieuwe producten dienen.