ZUIDLAREN – Geert Hovingh uit Zuidlaren geeft op 22 maart (Ontmoetingshuis in Vries, 20.00 uur) een voordracht ‘Van Pesach tot Pasen’. Al weer ruim 40 jaar geleden ( in 1970 om precies te zijn) verscheen het spraakmakende boek ‘De Joodse wortels van de Christelijke Eredienst’, van dr. Rudolf Boon. Daarin werd op een heldere manier uiteengezet dat vrijwel alles wat wij in de kerk doen en vieren tijdens de zondagse eredienst en op de feesten door het jaar heen, van joodse origine is een besef dat in de loop van eeuwen al dan niet bewust vergeten werd, zowel in de rooms katholieke als in de protestantse kerken. Het boek van dr. Boon heeft inmiddels school gemaakt zoals dat heet. Twee generaties theologie studenten zijn ermee opgevoed en hebben er lering uit kunnen trekken. We zouden dus mogen aannemen dat deze inzichten via hen wel doorgedrongen zijn tot belangstellende gemeenteleden en misschien zelfs tot de breedte van de kerk. Niets is minder waar helaas. Nog altijd blijven de joodse wortels van bijvoorbeeld de christelijke feesten onderbelicht en ook de diepste betekenis van bv. het Avondmaal, nl. dat het primair terug gaat op de viering van het joodse Pesach feest, de gedachtenis aan de uittocht uit Egypte, blijkt voor veel mensen nog nieuw en onbekend te zijn. Goed om daar eens speciaal stil te staan, waarbij zowel het christelijk Paasfeest als de viering van de maaltijd van de Heer aan betekenis zullen winnen. Ds. G.C.Hovingh, emeritus predikant van de Laarkerk in Zuidlaren en voorzitter van de werkgroep Kerk en Israël van de PKN in de provincies Groningen en Drenthe, zal deze thematiek inleiden. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.