Colt-Cambodja

Het is fijn dat – ondanks de crisis in Nederland – er mensen zijn die bereid zijn anderen te helpen. Met geld, goederen of als vrijwilliger.Tijdens mijn bezoek aan Cambodja in 2005 werd ik getroffen door de enorme ellende waarin de meeste Cambodjanen zich bevinden. Daarbij speelt ook de geschiedenis van dit land een rol. Het is onmenselijk wat de bevolking van Cambodja in de jaren 70 – 80 is aangedaan door het bewind van de Rode Khmer. Het is schrijnend om te zien dat de mensen er moeilijk bovenop komen; nagenoeg onmogelijk zonder hulp. Een vriend van me emigreerde naar Cambodja; samen besloten we een groepje kinderen te steunen, uiteraard met hulp uit Nederland. Al snel breidde ons team zich uit; Inmiddels heeft Colt een uitstekende samenstelling van bestuur/medewerkers uit Nederland/Duitsland en Cambodja. Het project is uitgegroeid tot een kindertehuis, waar 30 kinderen wonen en volledig worden verzorgd, een school waar alle kinderen uit de buurt ( en daarbuiten) gratis lessen kunnen volgen en enkele projecten zoals die met Milieu en Duurzame Energie. In 2013 is er veel bereikt. Drie van de kinderen hebben de middelbare school afgerond en studeren nu aan de universiteit van Phnom Penh. Deze kinderen konden in 2005 niet lezen, schrijven en vanzelfsprekend geen Engels. Van straatkind tot student. Deze kinderen – en hun families – hebben een kans. Zij zullen gaan werken en hun naasten steunen. Er zijn zeven nieuwe kinderen opgenomen, kinderen van probleemgezinnen, pure armoede, alcoholmisbruik, mishandeling en/of sexueel misbruik. Kinderen met doffe ogen. Deze kinderen zijn een nieuw leven begonnen bij Colt, ze leren, spelen en zijn vrolijk. Hun ogen glanzen, ze kunnen hun geluk niet op. En daarom zijn wij nog lang niet uitgewerkt bij Colt, ook deze kinderen gaan over een paar jaar naar de middelbare school. Voor deze kinderen heeft Colt in 2013 een Studiefonds opgericht, om zeker te stellen dat er geld is om een opleiding te volgen. Daarnaast gaat Colt in 2014 verhuizen van de stad naar de rand van de stad. We zijn op zoek naar een stuk land wat grenst aan een extreem arme buurt ( bijvoorbeeld de nieuwe vuilnisbelt) Het is de bedoeling om een nieuw huis en een nieuwe school te bouwen. ( dit wordt gerealiseerd middels een donatie uit Duitsland). De organisatie en uitvoer van Colt blijft hetzelfde, met dit verschil dat het schoolgebouw ook mogelijkheden gaat bieden aan de bewoners van het gebied, bijvoorbeeld van ouderenzorg, kinderoppas ( zodat de moeders kunnen gaan werken) medische ondersteuning e.d. De mensen van de vuilnisbelt behoren bij de allerarmsten. Ziek zijn betekent: niet naar de dokter kunnen voor een behandeling en/of medicijnen. Ziek zijn betekent pijn lijden. Een uitzichtloze situatie. Een uitzichtloos bestaan. Wat een schril contrast met Nederland. Een organisatie zoals het betalen van zorgpremie, goed georganiseerde ziekenhuizen, artsen, die niet alleen goed geschoold zijn maar ook hart hebben voor hun patiënten, dat bestaat in Cambodja niet! Wat dat betreft zijn wij in Nederland zó bevoorrecht. Het bestuur van Colt, de medewerkers, de vrijwilligers en alle mensen die Colt een warm hart toedragen ( de donateurs) zetten zich in om lasten van de allerarmsten in Cambodja te verlichten. Het is een druppel op een gloeiende plaat maar ieder leven is er één. Vind U het fijn om een steentje bij te dragen? Dat kan middels een bijdrage op onze rekening 1200.24.942 ( Rabo bank) t.g.v. Colt Cambodia Uw gift is fiscaal aftrekbaar, Colt heeft de Anbi-status. Bezoekt U onze website : www.colt-cambodia.org.

Namens ons allen heel hartelijk dank voor al uw steun. Wij wensen U en uw naasten een gelukkig en gezond 2014.

Tina Beekman Tolner

 

colt cambodja