De straat in de jaren dertig. Links de bekende bakkerij van de familie Van der Broek

(nu Patrick Harms) In het huis –nog net iets zichtbaar- op de voorgrond woonde vele jaren de bekende barbier Jo Pieters. Tussen deze 2 huizen liep een weg de Es op, het “VanderBroeks Pattie” genoemd en van oudsher ook het kerkpad voor de Zeijer kerkgangers. Rechts achter de bomen, het schildersbedrijf Trip.

Bron: Historische Vereniging Oud VriesVTN Oude Asserstraat oudVTN Oude Asserstraat nieuw