De voormalige landbouwhuishoudschool, nu het appartementencomplex is op 15 juni 1960 in gebruik genomen en kreeg de naam Riemke Reinders school om dat zij zich enorm heeft ingezet voor het huishoud onderwijs. Het gebouw is in 1991 afgebroken. Vijf jaar na de afbraak van het schoolgebouw werd een begin gemaakt met de bouw van 4 ” seniorenflats”.

Bron: Historische Vereniging Oud VriesVan Toen naar Nu OUD

Van Toen naar Nu NU