Een foto van begin 1900 van de boerderij, die toebehoorde aan Meulenkamps Wilmie, die getrouwd was met Homan. Het echtpaar had 2 dochters, Annie en Ida. Annie trouwde met Roelof Boerema en zij bouwden de boerderij “Elsbroek” Ida bleef op het ouderlijk huis. Vele jaren heeft de fam. Geert Buiter er gewoond. Nadien is de boerderij verkocht aan Albert Hingstman en zijn nageslacht woont er nog steeds.

Bron: Historische vereniging Oud VriesVTN OUde Rijksweg OUD

VTN OUde Rijksweg NIEUW