TAARLO – Rond 1250 ontstonden de Marken en vanuit deze organisatie werd meestal een schaapherder aangesteld. Met de schapen van verschillende schapenhouders in het dorp, trok de scheper er dagelijks op uit. Betalen van het ‘loon’ gebeurde vaak in natura. Een onderdeel daarvan was het zogenaamde ‘rond-eten’ van de scheper. Elke schapenhouder kreeg de scheper een of twee dagen achtereen op de kost. Was het oogsten op de akkers klaar -rond half augustus- dan kregen de boeren beurtelings de dorpskudde een paar nachten binnen de hekken op hun land, wat dan voldoende bemest was voor het korengewas.

Bron:   Taarlo oudste dorp van Drenthe