Een overzicht van de “tweede” Dorpsbrink het Cockse Brinkje, zoals het in de wandelgangen wel wordt genoemd omstreeks 1930.

Geheel links, het huis met de benzinepomp, dat toen bewoond werd door de fam. Kah. Het pand ernaast was Bloemenhuis De Jonge.

Bron: Historische Vereniging Oud VriesVTN Cockse Brinkje OUD

VTN Cockse Brinkje NIEUW