VRIES – De onderste weg is de Asserstraat. Foto is van 1950.  Links met het afgeplatte dak is de gereformeerde pastorie, het meesters huis, het witte kerkje, kosterswoning en de bakkerij van Albert Pots. Op de plaats waar nu de Coop staat. Achter de kerk de openbare lagere school met daarnaast de meesterswoning. Tegenover de drie huizen:  drogisterij Dekker, familie Zondag en de boterfabriek van Vries daartegenover de plaats van het alweer oude gemeentehuis. Ook de Markestraat was nog een open terrein, eigenlijk was het gehele middengebied een open strook.

Bron:     Vries een verrassend verleden