DONDEREN – Dorpsgezicht van de Dorpsweg naar Zuideinde, circa 1955. Tot voor de uitvoering van ruilverkaveling omstreeks 1960, kende de omgeving rond het dorp een groot aantal zandwegen. In 1832, toen in Nederland alles kadastraal werd vastgelegd, was 80% van de gronden nog woest gebied. Uiteraard waren er wel redelijk begaanbare zandwegen van en naar de omliggende dorpen en of gehuchten.

Bron: Werkgroep Oud Donderen