EELDE – De zandweg van Eelde naar Groningen werd in 1867 verhard met klinkers. In de overeenkomst met de gemeente Groningen werd besloten, dat de gemeente Eelde een TOL mocht heffen. Tot die van Eelderwolde behoorde ook de boom over de weg, die van de Madijk naar de Groningerweg liep. Het tolhuisje werd tegelijk met de aanleg van de weg gebouwd en na beeindigen van de tol (16 november 1947) afgebroken. Op de foto heft Klaas de Vries de tol voor een voorbijgangster. Zijn vader Berend de Vries pachtte het geheel van mei 1933 tot en met mei 1937. Foto 1939

Bron: Verleden en heden in beeld