VRIES – Eigenlijk heeft niemand het goed gedaan in de zaak Heijerman. Dat blijkt uit onderzoek van vervangend burgemeester Piet Adema van Tynaarlo. Henk Heijerman, financieel topambtenaar bij de gemeente, werd vorig jaar geschorst. Wat daar precies de reden van was bleef lange tijd vaag. Er werd zelfs gesproken over seksuele intimidatie en fraude. De echte reden bleek te zijn dat hij niet integer zou hebben gehandeld en zijn plicht niet zou hebben gedaan. Na veel commotie en twee onderzoeken verder werd Heijerman eervol ontslagen en kreeg een riante financiële regeling mee.

Nu blijkt dus dat rondom de zaak Heijerman veel en grove fouten zijn gemaakt. Met name burgemeester Frank van Zuilen komt er niet goed vanaf. Hij verstrekte geen informatie aan college en raad en handelde solistisch. In het rapport komt naar voren dat de schorsing op zich houdbaar is gebleken, maar betwijfeld wordt of dit de meest verstandige keus was. “Beter zou zijn geweest om op de maandagmorgen waarop is geschorst in gesprek te gaan met Heijerman en de klagende medewerkers. Om zo op dat moment al een beter zicht op de problemen te krijgen en wellicht een andere keuze dan schorsing te maken.” Van Zuilen meldde zich na de affaire ziek.

Ook de Raad werd niet goed geïnformeerd over de schorsing van Heijerman. Volgens het rapport was de band tussen de raad en de ambtenaar nauw. “Voor veel raadsleden, wellicht alle, kwam de schorsing als een verrassing”, zo schrijft Adema. “Toen adequate informatie uitbleef werden door raadsleden reacties in de media gegeven. Wellicht begrijpelijk, maar niet verstandig”, zo oordeelt de vervangend burgemeester.

Ook de rol van de media werd onder de loep genomen. Die rol werd door een deel van de betrokkenen discutabel genoemd. Niet terecht, zo schrijft Adema. Door het college werd krampachtig gecommuniceerd met de media, gevraagde informatie bleef uit en problemen werden gebagatelliseerd. De media boorde andere kanalen aan om aan informatie te komen. “Hierdoor verloor het college de regie op de media.” Er ontstond een beeld dat Heijerman zich schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie of fraude. “Tot schade van Heijerman. Het college had in ieder geval kunnen aangeven waar de klachten in ieder geval NIET over gingen.” Op het gebied van fraude is dat pas in november gebeurt. Het overige is niet gecorrigeerd.

In het rapport doet Adema aanbevelingen, maar liefst twintig punten. Een daarvan is een extern onderzoek naar de angst- en onzekerheidscultuur van de organisatie. “Is er een probleem, dan zal dit onderzoek dat uitwijzen en zal het worden aangepakt. Is er geen probleem, dan stopt de discussie hierover.”

 

burgemeester-loco-02