TYNAARLO – Zoals de Vriezer Post vorige week meldde heeft Bakkers- en levensmiddelenwinkel ’t Brughoes in Tynaarlo van Promens Care de tweede plaats weten te behalen in een landelijke wedstrijd van projecten met het thema wederkerigheid.

’t Brughoes is een bakkers- en levensmiddelenwinkel in Tynaarlo. De ‘meewerkers’ die er werken – mensen met een beperking – worden in praktische zin ondersteund door een aantal bewoners uit het dorp (vrijwilligers) en in beperkte mate door professionals vanuit Promens Care.’t Brughoes biedt Tynaarlo een belangrijke voorziening.

De prijsvraag is een initiatief van de RIBW Alliantie. Dit is een van de koepelorganisaties van Promens Care. RIBW staat voor Regionale Instelling voor Beschermd Wonen. Promens Care is één van deze instellingen.

Naast het winnen van een bedrag van €1.000,- betekent is de prijs voor ’t Brughoes vooral een erkenning voor de geleverde inspanning de afgelopen jaren. De ambitie van ’t Brughoes is dat de ‘mee-werkers’ ook in de toekomst een passende werkplek kunnen houden.

De prijs is toegekend op basis van zowel de stemmen die ’t Brughoes kreeg als het deskundig oordeel van een vakkundige jury. Langs deze weg wil Promens Care / ’t Brughoes dan ook iedereen bedanken voor het uitbrengen van zijn of haar stem!