,,Wij willen een ontwikkeling voor het hele terrein”

ZUIDLAREN – ,,We willen geen welles-nietes spelletje. Dat werkt alleen maar frustrerend. Roep een specialistische werkgroep in het leven die alle voors en tegens op een rij kunnen zetten, zonder daarbij direct aan oplossingen te denken”, doelen voorzitter Rinse Dijkstra en secretaris Aad Blok van Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) op Centrumontwikkeling Zuidlaren en dan met name op de situatie rondom het voormalige Prins Bernardhoeve-terrein.

,,Waar zijn we met z’n allen mee bezig?” vragen beide heren zich af. ,,We zijn al jaren bezig met de invulling van het Prins Bernardhoeve-terrein en nu staat de ontwikkeling weer minstens 1 á 2 jaar stil. Weer een onzekere periode voor ondernemers, met als gevolg dat investeringen worden uitgesteld”. Het mogelijke plan van de gemeente Tynaarlo om het voormalige PBH-terrein om te toveren in een hypermodern complex met meerdere supermarkten houdt de gemoederen bij de VOZ flink bezig. Daarnaast blijkt nu dat toewijzing van het PBH-terrein aan uitsluitend de Albert Heijn mogelijk juridisch niet houdbaar is, ondanks dat alle partijen daar indertijd mee akkoord zijn gegaan, ook de VOZ. ,,Zoals de kaarten nu op tafel liggen is ons standpunt, als de komst van uitsluitend de Albert Heijn naar het terrein juridisch niet haalbaar is, er geen enkele detailhandel op het PHB-terrein moet worden gesitueerd”.

,,We willen graag dat er een einde komt aan de volgende discussies: of er ruimte is voor meer supermarkten in Zuidlaren en of de locatie van het Prins Bernardhoeve terrein geschikt is voor supermarkten. Dat werkt alleen maar frustrerend, de angel moet uit de discussie worden gehaald. Roep een werkgroep met specialisten in het leven met leden die kennis hebben van ruimtelijk economische inrichting van winkelcentra, die alle voors en tegens op een rij kunnen zetten, zonder daarbij direct aan oplossingen te denken. Leg vervolgens dit resultaat voor aan alle betrokkenen, waaronder de inwoners van Zuidlaren. Laten zij met elkaar dan vervolgens de keuzes maken. Een basis om keuzes aan betrokkenen voor te leggen is er op dit moment niet. Stel deze werkgroep overigens zorgvuldig samen, zodat daar geen discussie over ontstaat”. Als het aan de VOZ ligt dan bestaat deze werkgroep uit vertegenwoordigers van de Klankbordgroep, het adviesbureau dat vorig jaar door de VOZ is ingehuurd, Droogh Trommelen en Partners (DTNP), en het adviesbureau dat is ingeschakeld door de gemeente, Broekhuis Rijs Advisering.

De discussie over wel/niet supermarkten naar het PBH-terrein, en zo ja, hoeveel kan de komende jaren tot een lange (juridische) strijd verworden. ,,Een mogelijkheid om dit te voorkomen zou zijn te onderzoeken of modernisering of uitbreiding van beide supermarkten op de huidige locatie mogelijk is. Je slaat dan meerdere vliegen in één klap: 1. het PBH-terrein kan mogelijk sneller worden ontwikkeld nu de supermarkten geen onderdeel meer vormen van de discussie, 2. het bestaande winkellint wordt versterkt en 3. beide supermarkten krijgen weer een omvang waar de klant om vraagt”.

,,Laat niet de vraag of er wel/niet supermarkten naar het PBH-terrein moeten centraal staan in de discussie van de Centrumontwikkeling Zuidlaren”. Blok en Dijkstra wijzen ook op de andere mogelijkheden voor inrichting van het PBH-terrein. ,,Naar wij weten is er op dit moment een gebrek aan grond voor woningbouw in Zuidlaren; probeer hier op korte termijn invulling aan te geven. Wij willen een ontwikkeling voor het hele terrein, niet alleen het voorterrein. Het zou mooi zijn als er (zorg gerelateerde) appartementen met een zorgcentrum op die plek gerealiseerd kunnen worden”.

Het ideale plaatje? ,,We zouden graag zien dat gemeente en lokale ondernemers met elkaar om tafel gaan en eruit komen met elkaar, zonder bemoeienis van één of andere bureau uit Amsterdam die hier moet gaan bepalen wat er moet gebeuren en geen feeling heeft met Zuidlaren. Zet één werkgroep op bestaande uit een aantal adviesbureaus met verschillende kijk op de zaken die met een eenduidig advies komen. Zo voorkom je een welles-nietes spelletje”.

Een ander punt van zorg is het vele doorgaande vrachtverkeer dat dagelijks door het centrum van Zuidlaren rijdt. ,,Je moet het centrum niet autoluw maken, de mogelijkheid om je auto op diverse plaatsen te kunnen parkeren en de ‘drukte’ is ook één van de charmes van Zuidlaren. Probeer tegelijk met de Centrumontwikkeling Zuidlaren een rondweg te realiseren van de Hunzeweg richting De Groeve naar de Voorkampen over het PBH-terrein”.

Verenigd Ondernemend Zuidlaren heeft meer dan tachtig leden en gaat de komende tijd onder andere met verschillende politieke partijen in gesprek om te peilen wat daar leeft, om vervolgens eind januari 2019 met een nieuwe visie naar buiten te komen. ,,Een realistische visie die gedragen wordt door de leden van de VOZ, maar waar zo mogelijk ook vele anderen zich in kunnen vinden”.