YDE – Het is bijna alweer een jaar geleden dat Anne en Birgitte van der Zaag met hun drie kinderen vetrokken naar Swaziland. Velen vragen zich af hoe het verder gegaan is met het gezin daar in Afrika.

Het afgelopen jaar is een hectisch tijd geweest, onvoorstelbaar zoveel nieuwe indrukken. Het huis waar zij zouden gaan wonen was een bouwval en moest helemaal gerenoveerd worden, daarmee werden de eerste drie maanden ingevuld. De kinderen moesten naar een nieuwe school waar ze uniformen moesten dragen en waar Engels werd gesproken. Als de school afgelopen was, gingen de Swazi kinderen over op hun eigen Siswati taal en was er ineens een barrière. De aansluiting met de plaatselijke jeugd viel dan ook niet altijd mee. Allerlei bewijzen moesten verkregen worden, en omdat de overheid daar kennelijk erg op stempels en handtekeningen gesteld is werden veel kantoren en ambtenaren bezocht. Een auto is daar onontbeerlijk, dus ook daar moest in worden voorzien. In de nabijheid van hun dorp Nkwalini bleek een medisch en sociaal centrum te zijn waar zo’n 70 kinderen in de leeftijd van 2-5 jaar geregistreerd zijn. Deze kinderen krijgen dagelijks twee keer een bordje maïs pap met wat uiensoep en ze staan onder medische begeleiding. Veel van deze kinderen zijn wees, of missen een van de ouders. Grootouders voeden vaak de kleinkinderen op. Verder dan het bordje eten werd er niets met deze kinderen gedaan. Nadat Birgitte contact had opgenomen met de leiding, mochten ze voor deze kinderen twee keer per week een spelmiddag organiseren en verhalen uit de Bijbel vertellen. Daardoor kwamen ze ook met ouders en verzorgers in contact, wat weer tal van nieuwe mogelijkheden bood. Zo is er in dat centrum tijdens de afgelopen kerst een middag voor volwassenen en kinderen geweest met de vertoning van een film en voor iedereen een kleinigheidje. Indien men belangstelling heeft kan men meer lezen over de wetenswaardigheden van dit gezin op de site: www.hart-voor-swaziland.nl . Ook kunnen mensen daar hun e-mailadres invullen zodat je regelmatig de nieuwsflits ontvangt. Voor financiële ondersteuning staan op die site de gegevens, maar men kan ook meedoen door de emballage-bonnen in de bus bij de Emté te deponeren. De Emté is zo vriendelijk nog enige tijd de emballagebus te laten staan, zodat het statiegeld van alle leeggedronken flessen tijdens kerst en Nieuwjaar ten goede kan komen aan het werk in Swaziland.