Ondersteuning bij taalproblemen

REGIO – VluchtelingenWerk Noord Nederland biedt sinds 2010 extra taalondersteuning aan vluchtelingen en migranten. Maar daarvoor zijn taalcoaches nodig. En die blijken er momenteel te weinig.

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen, asielzoekers en niet-westerse migranten, van ‘aankomst in Nederland naar toekomst’. Iedereen die zich langdurig in Nederland wil vestigen is tegenwoordig verplicht in te burgeren. Taal is de basis van integratie. Veel vluchtelingen vinden het Nederlands lastig. Daarom is VluchtelingenWerk Noord Nederland gestart met extra taalondersteuning, voor inburgeraars. "Het inburgeringtraject wordt afgesloten met een examen. De weg naar het examen kan lastig zijn", vertelt Anne Blaauw van de organisatie. "Daarom kan men zich bij de gemeente aanmelden voor een taalcoach. Een taalcoach is een vrijwilliger die de inburgeraar op weg helpt. De vrijwilliger komt bij de vluchteling thuis en dan wordt allereerst gevraagd waar de vluchteling problemen mee heeft", legt Blaauw uit. "Spreken vindt men vaak spannend en lastig. Dan oefen je door veel te praten. Dan gaat de zinsopbouw ook beter en leer je taal makkelijker. Het is voor de vrijwilliger aan te raden een basiscursus te volgen. Onderdelen als wat vluchtelingenwerk inhoudt, asielprocedures en huisvesting komen daarbij aan de orde. Coachingsvaardigheden zijn ook belangrijk. Je leert hoe je een cliënt begeleidt. Voor de vrijwilliger is het prettig dat het niet meer kost dan een à twee uur in de week. We zoeken mensen die woonachtig zijn in de gemeente Tynaarlo. Hoeveel er nodig zijn? Elke nieuwe vrijwilliger helpt ons. Ze krijgen er veel voor terug. Niet alleen reiskosten en cursusgeld, maar ook waardering en een prettig contact met iemand uit een vreemd land". Voor meer informatie kan men mailen naar: amohamed@vwnn.nl