VRIES – Zaterdagmorgen 24 november was de jaarlijkse vogelvoederactie voor VAKO Handbal. Zo’n tachtig leden van de handbalvereniging hebben meegeholpen om de slingers en schalen met vogelvoer te verkopen. Door het hele dorp zag je dan ook vrijwilligers van VAKO Handbal, groot en klein door de straten lopen.                                                                                   

Ook was er de hele dag een stand bij de Emté, zaterdag aan het eind de middag waren we dan ook uitverkocht!  VAKO Handbal wil de inwoners van Vries bedanken en alle vrijwilligers die zich weer goed hebben ingezet.