VRIES – De V.v.V.-Vries heeft op haar algemene ledenvergadering haar nieuwe jaarprogramma vastgesteld Belangrijkste punten in het jaarprogramma zijn de grasbaanraces op 31 maart en 1 april en de drie markten (voorjaarsmarkt, zomermarkt en de herfstmarkt). De meest opvallende verandering is het ontbreken van paarden en pony’s op de markten. Het voorstel van het bestuur om op de zomer- en herfstmarkt definitief geen paarden- en ponymarkt meer te organiseren werd zonder tegenstemmen aanvaard.

Reden voor het bestuur om dit voorstel voor te leggen aan de vergadering is het steeds verder afnemende aanbod van dieren op de markt. Afgelopen zomer was het dieptepunt met een aanvoer van slechts 17 dieren. In plaats van de traditionele dierenmarkten zorgt de V.v.V. voor een goederen- en warenmarkt met een uitgebreid randprogramma. Zo krijgt de voorjaarsmarkt als thema “buitenleven”, met ondermeer een demonstratie woodcarving op de agenda. De zomermarkt is als altijd gekoppeld aan diverse programma’s: de zeskamp, de openluchtkerkdienst “Biebels, bomen en blaozen”, het oplaten van ballonnen door de kinderen en natuurlijk een kermis. De herfstmarkt tenslotte heeft als thema opnieuw “Hongarije”. Na het succes van de afgelopen herfstmarkt wordt het thema wederom ingevuld door middel van stands en muziek. Daarnaast is er weer een kinderkermis en staat ook het ringsteken en het vuurwerk opnieuw op het programma. Dit is slechts een greep uit het programma van de V.v.V.-Vries. Voor het volledige programma: VVV-Vries.nl