VRIES -  Volksvermaken zoekt artistieke, creatieve kunstenaars voor de Brinkfair. Deze hobbyisten of amateurkunstenaars op het gebied van schilderen, tekenen, boetseren, of iets anders creatiefs krijgen op de Brinkfair de mogelijkheid om werken te exposeren. Als tegenprestatie stellen zij een kunstwerk beschikbaar voor de veiling waarvan de opbrengst ten goede komt aan de actie ‘Red zwembad PLONS!’. Volksvermaken Vries staat volledig achter de reddingsactie om het zwembad te behouden. Dit vanwege het belang van het zwembad voor bewoners van Visio De Brink en de inwoners van Vries en omgeving. Belangstellenden hiervoor kunnen voor informatie over de Brinkfair en aanmelding contact opnemen met Volksvermaken Vries door een mail te sturen naar m.woltjer@volksvermakenvries.nl.