VRIES – Gisteravond ontmoetten een groot aantal organisaties elkaar in het Ontmoetingshuis in Vries. Dit op initiatief van Frits Kolenbrander en Tonnie van de Koolwijk. Zij namen het voortouw tot deze bijeenkomst om met wie het maar wilde van gedachten te wisselen over de komst van Serious Request: The Lifeline in Vries op 24 december. Dan is Vries immers chequepoint in de wandeling van de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen. Vries is de voorlaatste stop voor het eindpunt in Groningen.

Doel van deze bijeenkomst was te benadrukken dat de komst van de 3FM-dj’s een mooie gelegenheid is om te laten zien hoe veelzijdig Vries is. Allerhande plannen waren al gesmeed en het was mooi te zien hoe men elkaar enthousiasmeerde voor het plannen van acties met de eigen achterban.

Het aanbod van de organisatie van de Kerstmarkt, de Stichting Decemberactiviteiten Vries, kon rekenen op bijval. Zij stellen tijdens de kerstmarkt gratis een marktkraam beschikbaar voor acties en overwegen een mooie grote loterij of iets dergelijks te organiseren. Afgesproken is wel dat de aanwezige organisaties van gisteravond voor de bemensing van de kraam zullen zorgen. Daarnaast werd geopperd om de leerlingen van beide basisscholen de dj’s op te laten halen tussen Ubbena en Vries onder begeleiding van beschikbare muziekinstrumenten.

Aan alle aanwezigen werd gevraagd hun eventuele acties aan te melden op de website van Serious Request, zodat we zichtbaar maken dat er in Vries voldoende staat te gebeuren. Er worden centraal grote cheques gemaakt, waarmee iedereen die het wil een bijdrage kan overhandigen op 24 december. Ook wordt promotiemateriaal besteld dat kan worden gebruikt om acties te ondersteunen. Zodra dit beschikbaar is, wordt dit gemeld.

Op 9 december a.s. is een nieuw overleg gepland om uit te wisselen wat de stand van zaken is van de verschillende acties. Mocht men daarbij aanwezig willen zijn, dan dient men zich aan te melden via een mail naar tvdkoolwijk@gmail.com. Ondertussen werden ook nog praktische zaken geregeld. De ijsclub was op zoek naar een beamer voor hun jaarvergadering van aanstaande vrijdag. Onder het motto: ‘durf te vragen’, was dit snel geregeld. Een van de aanwezigen hielp hen snel uit de brand.