Piet de Graaf, grondmechanicus

ZUIDLAREN – Er is al veel geschreven over de aardbevingen van Groningen, die ook Tynaarlo hebben getroffen. Grondmechanicus Piet de Graaf uit Zuidlaren bekijkt het van een andere kant, de bodem.
“Een scheur heeft vaak te maken met een samenloop van omstandigheden. Doordat de fundering veel hoger ligt treedt ongelijkmatige belasting op in de bodem. In mijn filosofie is het vreemd dat er aan de rand van Zuidlaren aardbevingen plaatsvinden. In de toekomst worden wel meer bevingen verwacht. Ten oosten van de Hondsrug heb je de ‘Eemgeul’, dat is een binnenzee geweest. De wijk Beijum in Groningen bijvoorbeeld ligt op de Hunzegeul. Dat is een hele slappe bodem. De aardgaswinning is aan de oostkant van Zuidlaarderveen. Door de winning gaat het hele gebied dalen. Aan de randen echter niet, zoals bij Zuidlaren. Je kunt het vergelijken met een schotel. Door de scheefstand krijg je spanningen. Die randen zijn juist het probleem. Niet door de aardbevingen, maar de ‘zettingen’. Vroeg of laat ontstaan er scheuren. Je hebt pech als je daar bovenop woont. Er zijn heel veel zettingen als gevolg van het grondwater, dat door de bodemdaling omhoog komt. Boeren hebben daar last van. Het waterschap gaat een nieuw gemaal bouwen. Door de verlaging drukt het op de grond, waardoor er spanningen ontstaan in de fundering. Vroeg of laat krijg je scheuren, ook zonder aardbeving. Wanneer je iets bij je huis- dat er al dertig jaar staat- aanbouwt op dezelfde fundering, drukt dit op de grond. Vroeg of laat zakt bijvoorbeeld de aangebouwde keuken. Een nieuwe muur tegen een oude muur aanbouwen, dan  krijg je scheuren. Het kan heel lang goed gaan, maar de enorme spanning bouwt zich op. Bij zwaar heiwerk krijg je ook schade. Net als de NAM moet de heier de schade betalen. De NAM heeft het over zichzelf afgeroepen. Door de schade te ontkennen heeft het zich in de eigen voet geschoten. NAM kan stoppen met gaswinning, maar dan is het niet zo dat er niks meer kan gebeuren.
Er staat een druk van 200 bar op, alles veert.’