Vrouwen van Nu Vries

VRIES – Voor de tweede keer spreekt een Vrouw van Nu de Verenigde Naties (VN) toe. Dit jaar vertegenwoordigt Irene Hemelaar(45) Nederland, zij is lid van Vrouwen van Nu, ondernemer en o.a. directeur LHBTI-emancipatie van de Stichting Amsterdam Gay Pride. In 2012 sprak Vrouwen van Nu directeur Anke Vervoord de VN toe. Sinds het ontstaan van de VN maakt ieder jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN. Nederland is hiermee uniek en leidend in de wereld. De Vrouwenvertegenwoordiger wordt benoemd door de Minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens een bezoek aan de premier in het Torentje overhandigde Irene Hemelaar onlangs namens Gelijk=Anders de Agenda voor de Toekomst aan Mark Rutte. In de Agenda voor de Toekomst staan 10 ambities op het gebied van gelijke rechten van mannen en vrouwen die in 2025 nationaal en internationaal bereikt moeten zijn. Gelijk=Anders is een breed samenwerkingsverband van organisaties dat zich inzet om de internationale en nationale (politieke) agenda op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten te beïnvloeden. Zodat vrouwen en mannen, meisjes en jongens in al hun diversiteit gelijkwaardig, zelfstandig en veilig kunnen leven. In de Agenda komt naar voren dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen noodzakelijk zijn om vrouwen een stem te geven in de oplossing van mondiale problemen over o.a. vluchtelingen, radicalisering en extremisme. De rol van vrouwen blijkt namelijk cruciaal. Vrouwen worden op dit moment nog te weinig betrokken bij vredes- en veiligheidsbesprekingen en wederopbouwprocessen. Irene Hemelaar: “Het zijn vooral vrouwen die zich in Nederland en Arabische landen verzetten tegen extremisme. De eerste anti-IS demonstraties in Libië zijn bijvoorbeeld door meisjes en vrouwen georganiseerd”. Ook op het gebied van duurzaamheid spelen vrouwen een cruciale rol. Zo is 70 procent van de kleine boeren in Afrika vrouw, maar hebben zij nog geen 15 procent van de landrechten in handen. Irene Hemelaar: “Als zij dezelfde toegang zouden hebben tot natuurlijke bronnen, gereedschap en financiële middelen als mannelijke boeren, zou de honger in de wereld met 16 procent zijn teruggebracht”. Naast deze 2 thema’s heeft de Agenda voor de Toekomst nog 8 andere ambities op verschillende thema’s geformuleerd en wil die in 2025 hebben bereikt. Binnenkort zal Irene Hemelaar de Algemene Vergadering van de VN toespreken en in haar toespraak zal ongetwijfeld aandacht zijn voor gendergelijkheid, vrouwenrechten en de Agenda voor de Toekomst.