Donderdag 20 oktober mochten we met een goede opkomst mevrouw Thea Giethoorn-Bakker van Body Stress Release begroeten. Zij is gevestigd te Beilen. Vice-voorzitter Johanna Mulder opende de vergadering met de vermelding, dat onze vereniging momenteel 107 leden telt. Marjan Geerligs deelde mede, dat er een brief van het provinciaal bestuur afdeling

Drenthe was binnengekomen, dat Dity Venhuizen is benoemd als trainer. Dity van harte gefeliciteerd ! Ook waren er lofuitingen aan het adres van Jantje Roelfzema voor haar gedicht, aangaande de agrarische dag. Marja bracht tevens Move4Woman onder de aandacht, onder leiding van fysiotherapeut Erica Bernardus. Haar praktijk is nieuw in Roden en het behelst beweging voor vrouwen in een ontspannen sfeer. Het is zeer populair te noemen en de techniek leidt tot een optimale verspreiding van spierspanning.Het hoogtepunt van de avond : Body Stress Release, “de weg naar een optimaalfunctionerend lichaam”. Thea Giethoorn-Bakker heeft deze opleiding gevolgd in Zuid-Afrika in het dorpje Rondevlei (in het uiterste zuiden van Zuid-Afrika), waar het ook is ontwikkeld. Wereldwijd komen ze vandaan om de opleiding te volgen. Op vertoon van dia’s vertelde ze, dat stress niet alleen negatief is ; het houdt je scherp en het is nodig voor de ontwikkeling. Als het spanningsveld te groot wordt,

kan het ontaarden in allerlei klachten. Je hebt diverse soorten spanningen, die kunnen voortvloeien uit zowel emotionele als chemische overbelasting. Ook huilbaby’s en groeipijnen kunnen het gevolg zijn van spierspanningen. Pijn is een signaal en is omkeerbaar. Body Stress Release is een proces van loslaten en herstellen! Thea bracht haar presentatie op enthousiaste wijze en als toegift liet ze nog een paar prachtige beelden van Zuid-Afrika zien. Tot slot werden er nog een aantal vragen op haar afgevuurd. Johanna bedankte haar met een samengesteld pakket van ’t Brughoes en wenste iedereen wel thuis. Tot ziens op de toneelavond op 19 november.