OUDEMOLEN – Het ééndagsbestuur, bestaande uit de dames Venendaal, Meiering en Tijseling, kon een mooi aantal belangstellenden verwelkomen tijdens de bijeenkomst van de NbvP vrouwen van Nu Oudemolen. Bijna alle leden waren aanwezig en er waren nog andere geïnteresseerden meegekomen. Voor deze avond was de heer Tijseling bereid gevonden om over zijn werk bij de politie te vertellen. Na het welkom van de voorzitter van deze avond, werden de notulen van de vorige bijeenkomst goedgekeurd en volgden er enige mededelingen. De verrassingsmiddag in april wordt een week opgeschoven naar 25 april. De volksdansgroep gaat 7 juni op stap met een museumbus. Er zijn nog enige plaatsen over, zodat andere gasten ook welkom zijn. Er worden verschillende leuke en interessante musea bezocht. Donderdag 19 april is de volksdansdag in Rolde. Museum de Buitenplaats in Eelde kan bezocht worden met de Commissie Cultureel van de provincie Drenthe op 19 juni. De museumgroep van de afdeling gaat op een andere, nog af te spreken middag. Van de reiscommissie ging een lijst rond voor opgave voor de gezamenlijke busreis van de afdelingen Zuidlaarderveen, Bunne/Donderen/Winde en Oudemolen op donderdag 24 mei naar Genemuiden en Dronten. De Commissie Alleengaanden heeft 1 april een ontmoetingsdag in Het Witte Huis in Zeegse. Er wordt een Provinciale activiteitenagenda uitgedeeld. De leesclub maakt een nieuwe afspraak voor 11 april. Dan was het woord aan Dirk Tijseling, die vanaf zijn achttiende tot zijn pensionering werkzaam was bij de politie. De toehoorders waren enorm geboeid door zijn verhaal. Hij werd dan ook bedankt met een applaus en een enveloppe met inhoud.