TYNAARLO – Op dinsdag 21 Februari opent voorzitster Alie de jaarvergadering met goed nieuws: er zijn twee nieuwe bestuursleden gevonden! De notulen worden goedgekeurd. De overtollige zegeltjes van Emté hebben negen dozen opgeleverd. Iedereen heeft de flyer van de Drentse Internationale Vrouwendag op 8 maart in de bus gekregen. Wij hoeven niet ver te reizen, het vindt plaats in Discotheek History in Tynaarlo. Er wordt stilgestaan bij het overlijden van ons oud-bestuurslid Hennie Westerhof-Speulman. Op 14 maart is de commissievergadering in het Achterhoes. Op 18 april is in Westerbork de provinciale jaarvergadering. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dity. Er is een uitnodiging van afd. Zuidlaarderveen betreft hun 75 jarig bestaan op 7 juni. Er gaat een lijst rond voor de zomermarkt op 13 mei. Nieuw is de lijst om emailadressen te noteren. Er zijn weer verschillende cursussen te volgen zoals: mozaïek, vilten en kaartjes maken. De excursiecommissie wil graag met een bus vol dames naar de Elfstedenstad Hindeloopen, waar het schaatsmuseum wordt bezocht + een rondwandeling met gids door Hindeloopen. s’ Middags een boottocht op de Friese meren gevolgd door een diner. Lijst hiervoor gaat rond. Dan is er nog vervelend nieuws: de kegelclub, ooit voortgekomen uit de Vrouwen van Nu is opgehouden te bestaan door het faillissement van “Het Wapen van Leiden”. Er wordt gezocht naar een alternatief. Ingekomen stukken. Een bedankje van Hennie Niemeyer. Er wordt een P.R. dame gezocht op provinciaal niveau. Hennie Oosting geeft uitleg over het financieel verslag. De kascommissie verleent haar decharge. Marja geeft een toelichting op het jaarverslag. Er zijn vanavond veel wisselende commissieleden, die allemaal met een bloemetje worden bedankt. Er is één jubilaris en dat is Hilly Venema. Voor 25 jaar lidmaatschap krijgt zij een oorkonde, speld en een bos bloemen uitgereikt. Na de eerste pauze vindt het aftreden van penningmeester Hennie Oosting en secretaresse Marja Geerligs plaats. Het wist u dat? leverde allerlei nieuwtjes op over Marja en Hennie . Marja krijgt een mand, en Hennie een zwarte rugzak uitgereikt met cadeautjes die op hun van toepassing zijn. Voorzitster Alie hoopt hun nog heel vaak aan de andere kant van de tafel terug te zien. Er liggen briefjes op tafel om ideeën in te vullen. En dan het hete hangijzer van deze avond: de bestuurswisseling. Er zijn gelúkkig twee dames bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur. Het zijn Diny Haveman en oud-bestuurslid Marchje Heebels. Ze worden met een groot applaus onthaald. Zonder nieuwe bestuursleden zou de toekomst van de afdeling Tynaarlo er somber uit zien. De rondvraag leverde een vraag op: waarom de namen van de nieuwe commissieleden niet zijn genoemd, dit gebeurt alsnog. Hierbij is het officiële gedeelte afgesloten. Na de tweede pauze laat illustratrice Mies van Hout uit Tynaarlo zien hoe kinderboeken tot stand komen. Op 22 Maart is de dialectavond in Café Centraal.