TYNAARLO – “Op 19 maart 2013 vond onze bijeenkomst plaats in Café Centraal met een opkomst van 55 leden. Gast van deze avond was Mevrouw Westerdiep uit Westerbroek. Zij vertelde ons onder meer over de herkomst van het Poëziealbum.”

“Zoals gebruikelijk opende onze voorzitter Alie met een toepasselijk gedicht: De lente loert om de hoek. Voor onze buitenactiviteiten zijn een aantal data bekend. Wilt u het alvast even in uw agenda vastleggen. De fietspuzzeltocht zal worden gehouden op dinsdag 7 mei. Uitwijkdatum dinsdag 14 mei. Aanvang 18.30 uur bij ’t Achterhoes. Op dinsdag 18 juni is er weer klootschieten in Zeegse, uitwijkdatum donderdag 20 juni. Aanvang 18.30 uur bij Café Homan. Op donderdag 30 mei zal de lange fietstocht worden gehouden, uitwijkdatum donderdag 6 juni. Vertrek 9.00 uur bij Café Centraal. Vervolgens is de korte fietstocht op dinsdag 20 augustus gepland, waarvan de uitwijkdatum op dinsdag 27 augustus zal zijn. Vertrek 13.00 uur bij Café Centraal. Heeft u uw (lief en leed) formulier al ingevuld, maar nog niet ingeleverd bij de commissieleden ? Inleveren is nog mogelijk t/m 31 maart a.s.

De Provinciale vergadering afdeling Drenthe wordt in de De Voorhof te Westerbork

gehouden op donderdag 4 april a.s. Zaal open om 9.30 uur en sluitingstijd 16.00 uur.

Kosten € 7.50. Opgave bij het bestuur. Met de ingekomen stukken zijn er nog een paar bedankjes binnengekomen. O.l.v. Coby v/d Vliet kan men weer kaarten maken in Café Centraal op 18 april a.s. De breicursus zal in september/oktober plaatsvinden. Deze cursus wordt door Rika Hoff gegeven. Lijst is rondgegaan. Op 6 juni a.s. is er een dagexcursie per touringcar naar Friesland. Er wordt een bezoek gebracht aan een museumboerderij in Allingaweer en er is een boottocht vanuit Grouw. Inlichtingen hierover bij het bestuur.

Mevrouw Westerdiep is na een paar “omzwervingen” begonnen met het geven van lezingen over Poëziealbums. Aanleiding hiertoe was, dat ze haar eigen album op een zeker moment terugvond in een lade. Vanaf omstreeks 1890 bestaan er al poëziealbums. Vaak met wat belererende verzen aan de rechterkant en met mooie (glitter) plaatjes aan de linkerkant van het album. De eerste albums in Nederland zijn overgewaaid vanuit Duitsland en heetten Poesiealbums Vandaar dat deze benaming ook in Nederland ingeburgerd is geraakt. Een Poëziealbum is een dierbare herinnering aan je moeder,vader, verdere familieleden, vrienden, vriendinnetjes. Als kind vindt je veelal de glitterplaatjes en de rijmpjes mooi. Je realiseert je dan nog niet, dat het op latere leeftijd van veel betekenis kan zijn. Bij elk gedicht is wel een herinnering, die na jaren weer opborrelt. Tegenwoordig hebben kinderen vaak geen poëziealbums meer, maar gebruiken vriendinnenboekjes. Mevrouw Westerdiep heeft fraaie exemplaren in haar verzameling. Velen onder ons hebben hun album meegenomen en een gedicht uit voorgelezen. Voor even waan je je weer kind. Alie bedankte mevrouw Westerdiep voor de “warme” avond. Alvast een mededeling van de excursiecommissie : De reis op 16 april a.s. richting Oudewater gaat NIET door i.v.m. te weinig deelname. Allemaal tot ziens in ’t Achterhoes op 9 april a.s., dan komt Marjan Emmens ons vertellen over het werk op de ambulance.”