DONDEREN/BUNNE/WINDE – De vice-voorzitter begon 17 maart  met de mededeling, dat onze voorzitter een dochtertje heeft gekregen en leest een voorjaarsgedichtje voor. Bij de ingekomen stukken is een uitnodiging van de afd. Vries voor de toneeluitvoering op 20 april bij Café Onder de Linden voor de leden van de zusterafdelingen in de gemeente Tynaarlo, aanvang 19.45 uur. Verder een aankondiging van het historisch openluchtspel “De toren sprek”op 5 en 6 juni in Vries, kaartverkoop via www.detorensprek.nl. Er volgt een aantal mededelingen. De provinciale handwerktentoonstelling is bij Meursinge in Westerbork op 16,17 en 18 april. Het brei/haakcafé loopt, er zijn leuke voorbeelden van wat er gemaakt is voor Pasen. Er volgt nog een verslag van de themadag van de Provinciale Agrarische Commissie in Echten. Na de pauze krijgt notaris Wildeboer van Notariaat Vries het woord. Hij geeft een klein overzicht van zijn loopbaan. Daarna gaat hij in op enkele notariële actualiteiten in het familierecht,  zoals testamenten, schenkingen en volmachten. Hij geeft een interessante en heldere uiteenzetting, waarna diverse vragen worden beantwoord en tips worden gegeven. Hij wordt vriendelijk bedankt en krijgt een attentie aangeboden.