REGIO – “De voorzitster heet iedereen welkom. De notulen en de ingekomen stukken worden doorgenomen. Er zal op 15 december een kerstmarkt georganiseerd worden in en rond het café. Na de pauze is het woord aan de heer Henk Kleve. De heer Kleve is ambulanceverpleeg-kundige. De heer Kleve is ambulanceverpleegkundige in Borger sinds 2001. Hij vertelt ondere andere hoe de ambulance als dienst is ontstaan in de loop der eeuwen.

Hij gaat in op de verschillen in melding en urgentie, de verschillende vervoersmogelijkheden van de ambulancedienst, de handelingen die een ambulanceverpleegkundige mag uitvoeren. Hij vertelt over de uitrusting van een ambulance, de aanrijtijden en gaat in op de discussie over al dan niet reanimeren. De heer Kleve praat geanimeerd en er waren veel vragen en reacties vanuit de zaal.”